ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում Armenian Code Academy-ն համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է «Angular framework-ի II մակարդակի դասընթաց»

Դասընթացի նպատակը

Armenian Code Academy-ն համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է 4 ամիս տևողությամբ Angular framework-ի II մակարդակի դասընթաց:

Դասընթացը հաջողությամբ ավարտած ուսանողները կունենան անհրաժեշտ գիտելիքներ, հմտություններ և կարողություններ, որոնք պահանջվում են սկսնակ ֆրոնտենդ ծրագրավորողից, այդ թվում՝

 • կկարողանան ստեղծել վեբ կայքեր՝ օգտագործելով HTML/CSS/DOM տեխնոլոգիաները
 • կկարողանան ապահովել վեբ կայքերի accessibility-ն՝ օգտագործելով HTML5ի հնարավորությունները
 • ձեռք կբերեն SEO օպտիմալ HTML կոդ՝ օգտագործելով սեմանտիկ տեգեր/մետաթեգեր
 • կկարողանան ստեղծել responsive վեբ կայքեր տարբեր չափսերի սարքերի համար
 • խորությամբ կհասկանան ասինխրոնությունը JavaScript-ում և այլ լեզուների հետ տարբերությունները
 • կկարողանան ստեղծել բազմակի օգտագործման կոմպոնենտներ ՝ օգտագործելով Typescript, Angular, Templates Engine և CSS տեխնոլոգիաները
 • օգտագործելով HttpClient Service-ը կկատարեն network request-ներ և կարտապատկերեն ստացած տվյալները
 • կկարողանան օգտագործել ՕՕՊ ճարտարապետությունը կիրառական նախագծի շրջանակներում
 • ձեռք կբերեն chrome devtools գործիքակազմի հետ աշխատելու հմտություններ (վիզուալ թեստավորում, debugging)
 • կկարողանան օգտագործել JavaScript-ը ընդլայնող Typescript ծրագրավորման լեզուն

ինչ պետք է իմանալ

Armenian Code Academy-ն (ACA) կրթական հաստատություն է, որն առաջարկում է ինտենսիվ դասընթացներ, սեմինարներ և պրակտիկայի հնարավորություններ ՏՏ ոլորտի ամենապահանջված նորարարական մասնագիտացումներով։ Armenian Code Academy-ին նախագծում է ուսումնական ծրագրեր թե՛ ոլորտի սկսնակների, թե՛արդեն փորձառու մասնագետների համար, ովքեր ցանկանում են վերապրոֆիլավորվել կամ խորացնել գիտելիքները:

Ունենալով կրթական ծրագրերի իրականացման մեծ փորձ և համագործակցելով նվիրյալ դասախոսների հետ՝ ACA-ը պատրաստում է առաջատար մասնագետներ, ովքեր աշխատանքի են հրավիրվում հայաստանյան և արտասահմանյան լավագույն ՏՏ կազմակերպությունների կողմից։

Դասընթացին կարող են մասնակցել Երևանում` 18 տարեկանը, ՀՀ մարզերում և Արցախի Հանրապետությունում՝ 16 տարեկանը լրացած ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր կանցնեն դասընթացի ընդունելության կարգը և կհամապատասխանեն ծրագրի թիրախային խմբերին:

Ծրագրի թիրախային խմբերն են՝

 • Արցախյան պատերազմների մասնակիցներ (ընդունելության կարգն անցած բոլոր մասնակիցների համար դասընթացները կլինեն անվճար` ուսանողի կողմից վճարվող վարձավճարը կփոխհատուցի հաղթող կազմակերպությունը)
 • կորոնավիրուսի (Covid-19) հետևանքով խոցելի խմբերի (տուրիզմ, սպասարկման և ծառայությունների մատուցման ոլորտ և այլն) մասնակիցներ
 • ուսանողներ
 • ԲՏ ոլորտի սկսնակներ և աշխատող մասնագետներ
 • յուրաքանչյուր անձ, ով ցանկանում է ստանալ ԲՏ ոլորտում բազային և նեղ մասնագիտացված տեխնիկական կրթություն

Դասընթացին մասնակցելու համար JavaScript լեզվի հիմնային գիտելիքների և բազային անգլերենի իմացությունը պարտադիր է:

Մինչ դասընթացի մեկնարկը առցանց թեստի միջոցով կիրականացվի դիմորդների գիտելիքների գնահատում։

Ընդունելության առցանց թեստում ներառված կլինեն ծրագրավորման հիմունքներին վերաբերող տեսական թեստային հարցեր և ծրագրավորման խնդիրներ, որոնք դիմորդները պետք է լուծեն JavaScript լեզվով։ 60% և բարձր արդյունք ցուցաբերած մասնակիցների հետ կանցկացվեն անհատական առցանց ինտերվյուներ, ինչի ընթացքում կգնահատվեն մասնակցի տեխնիկական գիտելիքները, տրամաբանությունը և մոտիվացիան:

Դասընթացները իրականացվում են համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը, որը կախված կլինի ընդունելության և ավարտական քննությունների արդյունքներից(սանդղակը տե՛ս ստորև)

Դասընթացի արժեքը – 162,000 ՀՀ դրամ

Դասընթացի վճարումը փուլային է և ունի հետևյալ տեսքը։

Երևան

Մարզեր և Արցախի Հանրապետություն

Կանխավճար՝ 35% (56,700 ՀՀ Դրամ)

II ամիս՝ 18,900 ՀՀ դրամ

III ամիս՝ 18,900 ՀՀ դրամ

IV ամիս՝ 18,900Հ Հ դրամ

Կանխավճար՝ 30% (48,600 ՀՀ Դրամ)

II ամիս՝ 16,200 ՀՀ դրամ

III ամիս՝ 16,200 ՀՀ դրամ

IV ամիս՝ 16,200 ՀՀ դրամ


Օրինակ` ուսանողը գրանցված է Շիրակի մարզում, այս պարագայում նա վճարում է 48,600 դրամ՝ որպես կանխավճար, և 16,200-ական դրամ դասընթացի երկրորդ , երրորդ և չորրորդ ամիսների սկզբում (ընդհանուր 97,200 Հհ դրամ)։ 80% առաջադիմություն գրանցելու դեպքում, նա կստանա 64,800 դրամ փոխհատուցում, այսինքն դասընթացի համար կվճարի 32,400 դրամ։

Angular ծրագրավորման դասընթացն իրականացվելու է շաբաթական 4 անգամ (ընդհանուր 68 դաս՝ յուրաքանչյուրը 2 ժամ տևողությամբ):

Դասընթացը բաղկացած է լինելու տեսական և գործնական մասերից․

 • տեսական մասը կկազմի ընդհանուր դասընթացի 50%
 • գործնական մասը կկազմի ընդհանուր դասընթացի 50%

Դասընթացները իրականացվելու են առցանց (online) եղանակով՝ լիցենզավորված ZOOM հարթակի ծրագրային ապահովման միջոցով:

Հայտնում ենք, որ դիմորդը կհեռացվի հաջորդական 4 տնային հանձնարարություններ չկատարելու դեպքում։

Ուսումնական ծրագրին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

Դասընթացի ավարտին կանցկացվի առցանց քննություն/թեստ, որի արդյունքում կստուգվեն ուսանողների կողմից ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքները։ Թեստը դրական կհամարվի 50% և ավել միավորներ ստանալու դեպքում։

Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կտրամադրվի՝

 • գերազանցության սերտիֆիկատ (ամփոփիչ գնահատականի` 85% և ավելի միավորի դեպքում)
 • ավարտական սերտիֆիկատ (ամփոփիչ գնահատականի՝ 50%-84% միավորի դեպքում)
 • մասնակցության տեղեկանք (ամփոփիչ գնահատական՝ 49%-ից ցածր միավորի դեպքում)

Ավարտական քննության արդյունքում 75% և ավել միավոր հավաքած ուսանողներին ինքնակենսագրականները կներկայացվեն գործընկեր կազմակերպություններում հնարավոր թափուր աշխատատեղերի համար:

Գիտելիքների ստուգման համար կարող եք հանձնել թեստի փորձնական տարբերակը, որի միջոցով կարող եք ծանոթանալ խնդիրների տեսակներին և բարդությանը։

Հանձնել փորձնական թեստ՝ հղում

*Տեղեկացնում ենք, որ փորձնական թեստը գիտելիքների ստուգման համար է, իսկ դասընթացին դիմելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել հետևյալ հղումով

Պետության կողմից վճարվող դասընթացի գումարի չափ

«Angular framework-ի II մակարդակի դասընթացը» իրականացվելու է համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը՝ հիմք ընդունելով մասնակցի ընդունելության և ավարտական քննությունների միջինացված միավորը: Համաֆինանսավորման չափը կորոշվի հետևյալ սանդղակով

*Արցախյան պատերազմների մասնակիցների համար, ովքեր կհաղթահարեն ընդունելության կարգը դասընթացները կլինեն անվճար՝ ուսանողի կողմից վճարվող վարձավճարը կփոխհատուցի դասընթացն իրականացնող կազմակերպությունը:

50%-ից ցածր արդյունք
30%
40%
Երևան
Մարզեր և ԱՀ
51%-75% արդյունք
50%
60%
Երևան
Մարզեր և ԱՀ
76%-ից բարձր արդյունք
70%
80%
Երևան
Մարզեր և ԱՀ

մասնակիցների քանակ

60
Միջին

Ընթացակարգ

1

Լրացնել գրանցման թերթիկը

2

Հանձնել առցանց թեստ

3

Ընդունելության թեստի արդյունքների ամփոփումից հետո կապ կհաստատվի մասնակցի հետ

ԾՐԱԳՐԻՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԼՐԱՑՐԵ՛Ք ԱՌՑԱՆՑ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿԸ:

Դիմի՛ր հիմա

ՀԱՐՑԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

ԵՐԿ-ՈՒՐԲ | 10:00 - 16:00

դասավանդողներ

Հարություն Մնացականյան

Հարություն Մնացականյան

Senior JavaScript Engineer