ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միությունը համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է «Կիբերանվտանգություն» դասընթաց

Դասընթացի նպատակը

Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միությունը համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է 100 մասնակցի համար նախատեսված «Կիբերանվտանգություն» դասընթաց, որը հնարավորություն կտա ձեռք բերել հիմնարար գիտելիքներ և ձիրքեր կիբերանվտանգության բոլոր տիրույթներում, այն է` տեղեկատվական անվտանգություն, համակարգերի անվտանգություն, ցանցային անվտանգություն, շարժական սարքերի անվտանգություն, ֆիզիկական անվտանգություն, էթիկական և իրավական պահանջներ, բիզնեսի տեղեկատվական անվտանգության ապահովման համար օգտագործվող պաշտպանողական մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, ինչպես նաև միջադեպերի հետևանքների մեղմացում:

Դասընթացը հաջող ավարտած ուսանողները կկարողանան`

 • նկարագրել կիբերանվտանգության աշխարհի կրիմինալի և փորձագետների բնութագրերը
 • նկարագրել թե ինչպես են կոնֆիդենցիալության, ամբողջականության և հասանելիության սկզբունքները վերաբերում տվյալների կարգավիճակների և կիբերանվտանգության սպառնալիքների հակազդման միջոցների հետ
 • նկարագրել կիբերհանցագործների կողմից օգտագործվող մարտավարությունները, մեթոդները և ընթացակարգերը
 • նկարագրել ինչպես են տեխնոլոգիաները, պրոդուկտները և ընթացակարգերը օգտագործվում գաղտնիությունը պաշտպանելու համար
 • նկարագրել ինչպես են տեխնոլոգիաները, պրոդուկտները և ընթացակարգերը օգտագործվում ամբողջականությունը ապահովելու համար
 • նկարագրել ինչպես են տեխնոլոգիաները, պրոդուկտները և ընթացակարգերը ապահովում բարձր հասանելիություն
 • բացատրել ինչպես են կիբերանվտանգության մասնագետները օգտագործում տեխնոլոգիաներ, գործընթացներ և ընթացակարգեր ցանցի բոլոր բաղադրիչները պահպանելու համար
 • բացատրել կիբերանվտանգությանը վերաբերող օրենքների նպատակը

ինչ պետք է իմանալ

ՏՀՏ գործատուների միություն

«Կիբերանվտանգություն» դասընթացն իրականացվում է ՏՀՏ գործատուների միության կողմից Cisco Networking Academy հարթակի միջոցով։ ՏՀՏ գործատուների միության կողմից, ՀՀ ԲՏԱ նախարարության կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում դասընթացն իրականացվում է արդեն երկրորդ անգամ։

Միությունը հիմնել է ՀԱՊՀ-ի 9-րդ մասնաշենքի 7-րդ հարկում «Խելացի լուծումների» միջհամալսարանական կենտրոն, որտեղ սեպտեմբերից մեկնարկելու են տարբեր դասընթացներ, ինչպես նաև ուսանողների համար նախատեսված, անվճար Startup Movement աքսելերացիոն ծարգիր։

Դասընթացին կարող են մասնակցել Երևանում` 18 տարեկանը, ՀՀ մարզերում և Արցախի Հանրապետությունում՝ 16 տարեկանը լրացած ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր կանցնեն դասընթացի ընդունելության կարգը և կհամապատասխանեն ծրագրի թիրախային խմբերին:

Ծրագրի թիրախային խմբերն են՝

 • Արցախյան պատերազմների մասնակիցներ (ընդունելության կարգն անցած բոլոր մասնակիցների համար դասընթացները կլինեն անվճար` ուսանողի կողմից վճարվող վարձավճարը կփոխհատուցի հաղթող կազմակերպությունը)
 • կորոնավիրուսի (Covid-19) հետևանքով խոցելի խմբերի (տուրիզմ, սպասարկման և ծառայությունների մատուցման ոլորտ և այլն) մասնակիցներ
 • ուսանողներ
 • ԲՏ ոլորտի սկսնակներ և աշխատող մասնագետներ
 • յուրաքանչյուր անձ, ով ցանկանում է ստանալ ԲՏ ոլորտում բազային և նեղ մասնագիտացված տեխնիկական կրթություն

Դասընթացին մասնակցելու համար դիմորդը պետք է ունենա անհրաժեշտ նվազագույն գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • համակարգչից օգտվելու հմտություններ
 • միջին մակարդակի անգլերենի իմացություն
 • ցանցային տեխնոլոգիաների տարրական գիտելիքներ

Մինչ դասընթացի մեկնարկը առցանց թեստի միջոցով կիրականացվի դիմորդների գիտելիքների գնահատում։ Թեստը անցողիկ շեմը հաղթահարած դիմորդները կհրավիրվեն հարցազրույցի։

Ընդունելության առցանց թեստը բաղկացած կլինի 20 հարցից (12 հայերեն և 8 անգլերեն)։ Նախապատվությունը տրվելու է 60%-ից բարձր հավաքած մասնակիցներին: Անգլերեն հարցերից առնվազն մեկը պետք է լրացնել ճիշտ։

Դասընթացներն իրականացվում են համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը, որը կախված կլինի ընդունելության և ավարտական քննությունների արդյունքներից (սանդղակը տե՛ս ստորև)

Դասընթացի արժեքը – 150 000 ՀՀ դրամ

Ընտրության փուլն անցնելուց հետո մասնակիցը վճարում է դասընթացի արժեքի 50%-ը (75,000)՝ անկախ ընդունելության քննության արդյունքից։ Դասընթացի ավարտական քննությունը հանձնելուց հետո կկատարվի դասընթացի արժեքի վերահաշվարկ։

Օրինակ՝ դասընթացի ընդունելության և ավարտական քննությունների միջինացված միավորը կազմել է 80%՝

 • Եթե Դուք Երևանից եք, Ձեր դասընթացի համաֆինանսավորման չափը պետության կողմից կկազմի 70% (105,000), իսկ Ձեր կողմից վճարվող գումարը կկազմի՝ 30% (45,000)։ Դասընթացի ավարտին «ՏՀՏ գործատուների միությունը» կվերադարձնի Ձեզ՝ 30,000 ՀՀ դրամ, այսպիսով Ձեր կողմից վճարվող ուսման վարձը կկազմի՝ 45,000 ՀՀ դրամ։
 • եթե Դուք մարզից եք կամ Արցախի Հանրապետությունից, Ձեր դասընթացի համաֆինանսավորման չափը պետության կողմից կկազմի 80% (120,000), իսկ Ձեր կողմից վճարվող գումարը կկազմի՝ 20% (30,000)։ Դասընթացի ավարտին «ՏՀՏ գործատուների միությունը» կվերադարձնի Ձեզ՝ 45,000 ՀՀ դրամ, այսպիսով Ձեր կողմից վճարվող ուսման վարձը կկազմի՝ 30,000 ՀՀ դրամ։

«Կիբերանվտանգություն» ծրագրավորման դասընթացն իրականացվելու է շաբաթական 3 անգամ (ընդհանուր 27 դաս՝ յուրաքանչյուրը 2 ժամ տևողությամբ): Խումբը կազմված է լինելու միջինում 50-60 ուսանողից։

Դասընթացը բաղկացած է լինելու տեսական և գործնական մասերից՝

 • տեսական մասը կկազմի ընդհանուր դասընթացի 54 %
 • գործնական մասը կկազմի ընդհանուր դասընթացի 46 %

Դասընթացներն իրականացվելու են առցանց (online) եղանակով՝ լիցենզավորված Cisco Webex Trainings հարթակի միջոցով, որն համապատասխանում է բոլոր ժամանակակից պահանջներին: Ավարտական քննության ստուգման համար օգտագործվելու է Cisco Networking Academy-ի հարթակը, որը թույլ է տալիս ավտոմատ ստուգել և գնահատել լուծված խնդիրները։

Հայտնում ենք, որ դիմորդը կհեռացվի հետևյալ պայմանների դեպքում՝

 • 9 բացակայություն ունենալու դեպքում
 • Պայմանագիրը կնքելուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում դասընթացի ընդհանուր գումարը 50%-ի չափով չվճարելու դեպքում

Դասընթացի մասնակիցները հնարավորություն կունենան մանրամասն ծանոթանալու՝

 • Կիբերանվտանգություն. Փորձագետների և կրիմինալի աշխարհ,
 • Կիբերանվտանգության խորանարդը,
 • Կիբերանվտանգության սպառնալիքներ, խոցելիություններ և հարձակումներ,
 • Գաղտնիքների պաշտպանման արվեստը,
 • Ամբողջականության ապահովման արվեստը,
 • Հինգ ինների հասկացողությունը,
 • Կիբերանվտանգության դոմենի պաշտպանում,
 • Մուտք կիբերանվտանգության մասնագետների համայնք։

Ուսումնական ծրագրին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով։

Դասընթացի ավարտին կանցկացվի առցանց քննություն/թեստ, որի արդյունքում կստուգվեն ուսանողների կողմից ձեռք բերված ինչպես տեսական գիտելիքները, այնպես էլ գործնական հմտությունները։ Թեստը դրական կհամարվի 50% և ավել միավորներ ստանալու դեպքում։

Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կտրամադրվի՝

 • գերազանցության սերտիֆիկատ (ամփոփիչ գնահատականի 85% և ավելի միավորի դեպքում)
 • ավարտական սերտիֆիկատ (ամփոփիչ գնահատականի 50-84% միավորի դեպքում)
 • մասնակցության տեղեկանք (ամփոփիչ գնահատականի 49% և ցածր միավորի դեպքում)

Ավարտական քննության արդյունքում 76% և ավել միավոր հավաքած ուսանողների ինքնակենսագրականները կներկայացվեն գործընկեր կազմակերպություններում՝ հնարավոր թափուր աշխատատեղերի համար:

Պետության կողմից վճարվող դասընթացի գումարի չափ

«Կիբերանվտագություն դասընթացը» իրականացվելու է համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը՝ հիմք ընդունելով մասնակցի ընդունելության և ավարտական քննությունների միջինացված միավորը: Համաֆինանսավորման չափը կորոշվի հետևյալ սանդղակով

*Արցախյան պատերազմների մասնակիցների համար, ովքեր կհաղթահարեն ընդունելության կարգը դասընթացները կլինեն անվճար՝ ուսանողի կողմից վճարվող վարձավճարը կփոխհատուցի դասընթացն իրականացնող կազմակերպությունը:

50%-ից ցածր արդյունք
30 %
40 %
Երևան
Մարզեր
51%-75% արդյունք
50 %
60 %
Երևան
Մարզեր
76%-ից բարձր արդյունք
70 %
80 %
Երևան
Մարզեր

մասնակիցների քանակ

100
Ընդհանուր

Ընթացակարգ

1

Լրացնել գրանցման թերթիկը

2

Հանձնել առցանց թեստ

3

Ընդունելության թեստի արդյունքների ամփոփումից հետո կապ կհաստատվի մասնակցի հետ

Ծրագրին դիմելու համար
լրացրե՛ք ստորև ներկայացված առցանց գրանցման թերթիկը։

Դիմի՛ր հիմա

ՀԱՐՑԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

ԵՐԿ-ՈՒՐԲ | 10:00 - 18:00

դասավանդողներ

Ասքանազ Չիբուխչյան

Ասքանազ Չիբուխչյան

Senior System Administrator

Արթուր Ադունց

Արթուր Ադունց

Head of Cybersecurity