ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միությունը համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է «Կիբեռանվտանգություն» դասընթաց

Դասընթացի նպատակը

Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միությունը համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է 70 մասնակցի համար նախատեսված «Կիբեռանվտանգություն» դասընթաց, որը հնարավորություն կտա ձեռք բերել հիմնարար գիտելիքներ և հմտություններ կիբեռանվտանգության բոլոր տիրույթներում, այն է` տեղեկատվական անվտանգություն, համակարգերի անվտանգություն, ցանցային անվտանգություն, շարժական սարքերի անվտանգություն, ֆիզիկական անվտանգություն, էթիկական և իրավական պահանջներ, բիզնեսի տեղեկատվական անվտանգության ապահովման համար օգտագործվող պաշտպանողական մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, ինչպես նաև միջադեպերի հետևանքների մեղմացում:

Դասընթացը հաջող ավարտած ուսանողները կկարողանան`

 • նկարագրել կիբեռանվտանգության աշխարհի կրիմինալի և փորձագետների բնութագրերը,
 • նկարագրել թե ինչպես են կոնֆիդենցիալության, ամբողջականության և հասանելիության սկզբունքները վերաբերում տվյալների կարգավիճակների և կիբեռանվտանգության սպառնալիքների հակազդման միջոցների հետ,
 • նկարագրել կիբեռհանցագործների կողմից օգտագործվող մարտավարությունները, մեթոդները և ընթացակարգերը,
 • նկարագրել ինչպես են տեխնոլոգիաները, պրոդուկտները և ընթացակարգերը օգտագործվում գաղտնիությունը պաշտպանելու համար,
 • նկարագրել ինչպես են տեխնոլոգիաները, պրոդուկտները և ընթացակարգերը օգտագործվում ամբողջականությունը ապահովելու համար,
 • նկարագրել ինչպես են տեխնոլոգիաները, պրոդուկտները և ընթացակարգերը ապահովում բարձր հասանելիություն,
 • բացատրել ինչպես են կիբեռանվտանգության մասնագետները օգտագործում տեխնոլոգիաներ, գործընթացներ և ընթացակարգեր ցանցի բոլոր բաղադրիչները պահպանելու համար,
 • բացատրել կիբեռանվտանգությանը վերաբերող օրենքների նպատակը:

ինչ պետք է իմանալ

«Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միությունը» համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է «Կիբեռանվտանգություն» դասընթացը:

Դասընթացները իրականացվելու են ՀԱՊՀ-ի 9-րդ մասնաշենքի 7-րդ հարկում՝ «Խելացի լուծումներ» միջհամալսարանական կենտրոնում։

Ծրագրի թիրախային խմբերն են՝

 • ԲՏ ոլորտի աշխատող մասնագետները,
 • Արցախյան պատերազմների մասնակիցները (ընդունելության կարգն անցած բոլոր մասնակիցների համար բոլոր բաղադրիչների դասընթացները կլինեն անվճար),
 • Ցանկացած անձ, ով կտիրապետի ծրագրի մասնակցության համար անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքներին:

Դասընթացին մասնակցելու համար դիմորդը պետք է ունենա անհրաժեշտ նվազագույն գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Համակարգչից օգտվելու հմտություններ,
 • TCP-IP, DNS, DHCP, Routing, Switching, Linux, Windows
 • Ցանցային տեխնոլոգիաների վերաբերյալ տարրական գիտելիքներ,
 • Օպերացիոն համակարգերի վերաբերյալ գիտելիքներ,
 • Համացանցի աշխատանքի մասին գիտելիքներ,
 • Անգլերենի իմացության միջին մակարդակ։

Մինչ դասընթացի մեկնարկը առցանց թեստի միջոցով կիրականացվի դիմորդների գիտելիքների գնահատում։ Թեստի անցողիկ շեմը հաղթահարած դիմորդները կհրավիրվեն հարցազրույցի։

Ընդունելության առցանց թեստը բաղկացած կլինի 26 հարցից (18 հայերեն և 8 անգլերեն)։ Նախապատվությունը տրվելու է 60%-ից բարձր հավաքած մասնակիցներին: Անգլերեն հարցերից առնվազն մեկը պետք է լրացնել ճիշտ։

Դասընթացներն իրականացվելու են համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը, հիմք ընդունելով մասնակցի ավարտական քննության միավորը:

Դասընթացի արժեքը – 260,000 ՀՀ դրամ։

Ընտրական փուլն անցնելուց հետո մասնակիցը վճարում է դասընթացի արժեքի 50%-ը՝ անկախ ընդունելության քննության արդյունքից։

Դասընթացի ավարտական քննությունը հանձնելուց հետո կկատարվի դասընթացի արժեքի վերահաշվարկ։

«Կիբեռանվտանգություն» դասընթացն իրականացվելու է շաբաթական 3 անգամ (ընդհանուր 27 դաս՝ յուրաքանչյուրը 2 ժամ տևողությամբ):

Խումբը կազմված է լինելու առավելագույնը 25 ուսանողից։

Դասընթացը բաղկացած է տեսական և գործնական մասերից՝

 • տեսական մասը՝ ընդհանուր դասընթացի 54 %,
 • գործնական մասը՝ ընդհանուր դասընթացի 46 %:

Դասընթացներն իրականացվելու են առկա (offline) եղանակով: Ավարտական քննության ստուգման համար օգտագործվելու է Cisco Networking Academy-ի հարթակը, որը թույլ է տալիս ավտոմատ ստուգել և գնահատել լուծված խնդիրները։

Հայտնում ենք, որ դիմորդը կհեռացվի դասընթացից հետևյալ պայմանների դեպքում՝

 • թվով 9 դասընթացից բացակայություն,
 • Պայմանագիրը կնքելուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում դասընթացի ընդհանուր գումարը 50%-ի չափով չվճարելու դեպքում։

Դասընթացի մասնակիցները հնարավորություն կունենան մանրամասն ծանոթանալու՝

 • Կիբեռանվտանգությանը, փորձագետներին և կրիմինալի աշխարհին,
 • Կիբեռանվտանգության խորանարդին,
 • Կիբեռանվտանգության սպառնալիքներին, խոցելիություններին և հարձակումներին,
 • Գաղտնիքների պաշտպանման արվեստին,
 • Ամբողջականության ապահովման արվեստին,
 • Հինգ ինների հասկացողությանը,
 • Կիբեռանվտանգության դոմենի պաշտպանմանը,
 • Մուտք կիբեռանվտանգության մասնագետների համայնք։

Ծրագրի մանրամասներին ծանոթացեք այստեղ:

Դասընթացի ավարտին կանցկացվի քննություն/թեստ, որի արդյունքում կստուգվեն ուսանողների կողմից ձեռք բերված ինչպես տեսական գիտելիքները, այնպես էլ գործնական հմտությունները։ Թեստը դրական կհամարվի 50% և ավել միավորներ ստանալու դեպքում։

Բարձր առաջադիմությամբ ուսանողները դասընթացի ավարտին հնարավորություն կունենան անցնել գործնական պրակտիկա ոլորտային կազմակերպություններում։

Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կտրամադրվի ավարտական վկայական։

Ավարտական քննության արդյունքում 76% և ավել միավոր հավաքած ուսանողների ինքնակենսագրականները (CV) կներկայացվեն գործընկեր կազմակերպություններում՝ հնարավոր թափուր աշխատատեղերի համար:

Պետության կողմից վճարվող դասընթացի գումարի չափ

«Կիբերանվտագություն» դասընթացը իրականացվելու է համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը՝ հիմք ընդունելով մասնակցի ավարտական քննության միավորը (սանդղակը տե՛ս ստորև)`

*Արցախյան պատերազմների մասնակիցների համար, ովքեր կհաղթահարեն ընդունելության կարգը դասընթացները կլինեն անվճար՝ ուսանողի կողմից վճարվող վարձավճարը կփոխհատուցի դասընթացն իրականացնող կազմակերպությունը:

[0;50] արդյունք
30 %
40 %
Երևան
Մարզեր
(50;76) արդյունք
50 %
60 %
Երևան
Մարզեր
[76;100] արդյունք
70 %
80 %
Երևան
Մարզեր

մասնակիցների քանակ

70
Միջին

Ընթացակարգ

1

Լրացնել գրանցման թերթիկը

2

Հանձնել առցանց թեստ

3

Ընդունելության թեստի արդյունքների ամփոփումից հետո կապ կհաստատվի մասնակցի հետ

Ծրագրին դիմելու համար լրացրե՛ք ստորև ներկայացված առցանց գրանցման թերթիկը։

Դիմի՛ր հիմա

ՀԱՐՑԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

ԵՐԿ-ՈՒՐԲ | 10:30 - 18:00

դասավանդողներ

Ասքանազ Չիբուխչյան

Ասքանազ Չիբուխչյան

Համակարգերի և ցանցի գլխավոր ադմինիստրատոր

Հրաչյա Խաչատրյան

Հրաչյա Խաչատրյան

Տեղեկատվական անվտանգության վարչության պետ