ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում Armenian Code Academy-ն համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է «Մեքենայական ուսուցման (ML) II մակարդակի (Intermediate) դասընթաց»

Դասընթացի նպատակը

Armenian Code Academy-ն համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է 21 շաբաթ տևողությամբ «Մեքենայական ուսուցման (ML) II մակարդակի դասընթաց»:

Դասընթացը հաջողությամբ ավարտած ուսանողները կունենան անհրաժեշտ գիտելիքներ, հմտություններ և կարողություններ, որոնք պահանջվում են սկսնակ մեքենայական ուսուցման մասնագետից, մասնավորապես՝

 • կունենան Python լեզվի, ինչպես նաև հարակից գրադարանների հիմնային գիտելիքներ (pandas, numpy, scikit)
 • պատկերացում կունենան մեքենայական ուսուցման հիմնական խնդիրների ու բարդությունների մասին՝ այդ թվում տվյալների հավաքագրում և գործածում, մոդելի ընտրություն, մոդելի բարդություն և այլն
 • պատկերացում կունենան տվյալների ձևափոխությունների ու դրանց անհրաժեշտության մասին
 • ծանոթ կլինեն մեքենայական ուսուցման տարածված մոդելների առավելություններին ու սահմանափակումներին
 • կտիրապետեն supervised և unsupervised ուսուցման դասական խնդիրներին և լուծման մեթոդներին
 • ծանոթ կլինեն մոդելների հիմքում ընկած մաթեմատիկական խնդիրների ու դրանց լուծման հետ
 • կկարողանան վերլուծել մեծածավալ տվյալներ և օգտագործել վերլուծության արդյունքները մեքենայական ուսուցման մոդելներում
 • կկարողանան գնահատել կիրառված մոդելների արդյունավետությունը

ինչ պետք է իմանալ

Armenian Code Academy-ն (ACA) կրթական հաստատություն է, որն առաջարկում է ինտենսիվ դասընթացներ, սեմինարներ և պրակտիկայի հնարավորություններ ՏՏ ոլորտի ամենապահանջված նորարարական մասնագիտացումներով։ Armenian Code Academy-ին նախագծում է ուսումնական ծրագրեր թե՛ ոլորտի սկսնակների, թե՛արդեն փորձառու մասնագետների համար, ովքեր ցանկանում են վերապրոֆիլավորվել կամ խորացնել գիտելիքները:

Ունենալով կրթական ծրագրերի իրականացման մեծ փորձ և համագործակցելով նվիրյալ դասախոսների հետ՝ ACA-ը պատրաստում է առաջատար մասնագետներ, ովքեր աշխատանքի են հրավիրվում հայաստանյան և արտասահմանյան լավագույն ՏՏ կազմակերպությունների կողմից։

Դասընթացին կարող են մասնակցել Երևանում` 18 տարեկանը, ՀՀ մարզերում և Արցախի Հանրապետությունում՝ 16 տարեկանը լրացած ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր կանցնեն դասընթացի ընդունելության կարգը և կհամապատասխանեն ծրագրի թիրախային խմբերին:

Ծրագրի թիրախային խմբերն են՝

 • Արցախյան պատերազմների մասնակիցներ (ընդունելության կարգն անցած բոլոր մասնակիցների համար դասընթացները կլինեն անվճար` ուսանողի կողմից վճարվող վարձավճարը կփոխհատուցի հաղթող կազմակերպությունը)
 • կորոնավիրուսի (Covid-19) հետևանքով խոցելի խմբերի (տուրիզմ, սպասարկման և ծառայությունների մատուցման ոլորտ և այլն) մասնակիցներ
 • ուսանողներ
 • ԲՏ ոլորտի սկսնակներ և աշխատող մասնագետներ
 • յուրաքանչյուր անձ, ով ցանկանում է ստանալ ԲՏ ոլորտում բազային և նեղ մասնագիտացված տեխնիկական կրթություն

Դասընթացին մասնակցելու համար դիմորդը պետք է ունենա անհրաժեշտ նվազագույն գիտելիքներ և հմտություններ՝

Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ նախապայմաններն են՝

 • մաթեմամատիկական անալիզի իմացություն
 • գծային հանրահաշվի իմացություն
 • հավանականությունների տեսության հիմնարար գիտելիքներ
 • ծրագրավորման գիտելիքներ
 • անգլերենի իմացություն (առնվազն B1 մակարդակ)

Դասընթացները իրականացվում են համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը, որպես ուսանողական նպաստ, կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը, որը կախված կլինի ընդունելության և ավարտական քննությունների արդյունքներից (սանդղակը տե՛ս ստորև)

Դասընթացի վճար - 300,000 ՀՀ դրամ

Դասընթացի վճարումը փուլային է և ունի հետևյալ տեսքը։

Երևան

Մարզեր և Արցախի Հանրապետություն

Կանխավճար՝ 35% (105,000 ՀՀ Դրամ)

II ամիս՝ 35,000 ՀՀ Դրամ

III ամիս՝ 35,000 ՀՀ Դրամ

IV ամիս՝ 35,000 ՀՀ Դրամ

Կանխավճար՝ 30% (90,000 ՀՀ Դրամ)

II ամիս՝ 30,000 ՀՀ Դրամ

III ամիս՝ 30,000 ՀՀ Դրամ

IV ամիս՝ 30,000 ՀՀ Դրամ

Օրինակ` ուսանողը գրանցված է Շիրակի մարզում, այս պարագայում նա վճարում է 90,000 դրամ՝ որպես կանխավճար, և 30,000-ական դրամ դասընթացի երկրորդ , երրորդ և չորրորդ ամիսների սկզբում (ընդհանուր 180,000 Հհ դրամ)։ 80% առաջադիմություն գրանցելու դեպքում, նա կստանա 120,000դրամ փոխհատուցում, այսինքն դասընթացի համար կվճարի 60,000 դրամ։

Մեքենայական ուսուցման դասընթացն իրականացվելու է շաբաթական 4 անգամ (ընդհանուր 76 դաս՝ յուրաքանչյուրը 2 ժամ տևողությամբ):

Դասընթացը բաղկացած է լինելու տեսական և գործնական մասերից․

 • տեսական մասը կկազմի ընդհանուր դասընթացի 50%
 • գործնական մասը կկազմի ընդհանուր դասընթացի 50%

Դասընթացները իրականացվելու են առցանց (online) եղանակով՝ լիցենզավորված ZOOM հարթակի ծրագրային ապահովման միջոցով:

Հայտնում ենք, որ դիմորդը կհեռացվի հաջորդական 4 տնային հանձնարարություններ չկատարելու դեպքում։

Ուսումնական ծրագրին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով

Դասընթացի ավարտին կանցկացվի առցանց քննություն/թեստ, որի արդյունքում կստուգվեն ուսանողների կողմից ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքները։ Թեստը դրական կհամարվի 50% և ավել միավորներ ստանալու դեպքում։

Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կտրամադրվի՝

 • գերազանցության սերտիֆիկատ (ամփոփիչ գնահատականի` 85% և ավելի միավորի դեպքում)
 • ավարտական սերտիֆիկատ (ամփոփիչ գնահատականի՝ 50%-84% միավորի դեպքում)
 • մասնակցության տեղեկանք (ամփոփիչ գնահատական՝ 49%-ից ցածր միավորի դեպքում)

Ավարտական քննության արդյունքում 75% և ավել միավոր հավաքած ուսանողներին ինքնակենսագրականները կներկայացվեն գործընկեր կազմակերպություններում հնարավոր թափուր աշխատատեղերի համար:

Գիտելիքների ստուգման համար կարող եք հանձնել թեստի փորձնական տարբերակը, որի միջոցով կարող եք ծանոթանալ խնդիրների տեսակներին և բարդությանը։

Հանձնել փորձնական թեստ՝ հղում

*Տեղեկացնում ենք, որ փորձնական թեստը գիտելիքների ստուգման համար է, իսկ դասընթացին դիմելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել հետևյալ հղումով

Պետության կողմից վճարվող դասընթացի գումարի չափ

«Մեքենայական ուսուցման (ML) II մակարդակի (Intermediate) դասընթացը» իրականացվելու է համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը՝ հիմք ընդունելով մասնակցի ընդունելության և ավարտական քննությունների միջինացված միավորը: Համաֆինանսավորման չափը կորոշվի հետևյալ սանդղակով

*Արցախյան պատերազմների մասնակիցների համար, ովքեր կհաղթահարեն ընդունելության կարգը դասընթացները կլինեն անվճար՝ ուսանողի կողմից վճարվող վարձավճարը կփոխհատուցի դասընթացն իրականացնող կազմակերպությունը:

50%-ից ցածր արդյունք
30 %
40%
Երևան
Մարզեր և ԱՀ
51%-75% արդյունք
50 %
60%
Երևան
Մարզեր և ԱՀ
76%-ից բարձր արդյունք
70 %
80%
Երևան
Մարզեր և ԱՀ

մասնակիցների քանակ

250
Միջին
250
Ընդհանուր

Ընթացակարգ

1

Լրացնել գրանցման թերթիկը

2

Հանձնել առցանց թեստ

3

Ընդունելության թեստի արդյունքների ամփոփումից հետո կապ կհաստատվի մասնակցի հետ

լրացրե՛ք ստորև ներկայացված առցանց գրանցման թերթիկը։

Դիմի՛ր հիմա

ՀԱՐՑԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

ԵՐԿ-ՈՒՐԲ | 10:00 - 18:00

դասավանդողներ

Վահան Հուրոյան

Վահան Հուրոյան

Postdoctoral Research Associate in Machine Learning and Data Science

Գագիկ Ամիրխանյան

Գագիկ Ամիրխանյան

Senior Machine Learning Engineer

Միքայել Առաքելյան

Միքայել Առաքելյան

Software Engineer

Հովհաննես Շմավոնյան

Հովհաննես Շմավոնյան

Researcher

Նաիրի Հակոբյան

Նաիրի Հակոբյան

Data Scientist

Խորեն Պետրոսյան

Խորեն Պետրոսյան

Machine Learning Team Lead