ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում «Sunny School» ուսումնական կենտրոնը համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է սկսնակ և միջին մակարդակների «Node.JS» ծրագրավորման դասընթացներ

Դասընթացի նպատակը

«Sunny School» ուսումնական կենտրոնը համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է 200 մասնակցի համար նախատեսված եռամսյա սկսնակ (150 մասնակից) և միջին (50 մասնակից) մակարդակների «Node.JS» ծրագրավորման դասընթացներ, որը հնարավորություն կտա՝

 • Լուծել ալգորիթմային խնդիրներ JavaScript-ի միջոցով
 • Node.JS-ի միջոցով ստեղծել և կարգավորել սերվերը
 • Կարգավորել ծրագրավորման միջավայրը Node.JS և MongoDB միջոցով
 • Պահպանել ծրագրի տվյալները օգտագործելով MongoDB և Mongoose ODM
 • Նվազեցնել ծրագրի ստեղծման ժամանակը օգտագործելով արտաքին գործիքներ նախատեսված վեբ փոխազդման համար

ինչ պետք է իմանալ

Դասընթացը իրականացնում է «Sunny School» ուսումնական կենտրոնը, որը հիմնադրվել է 2012 թվականին և գործում է շուրջ 9 տարի: 2015 թվականից կենտրոնը սկսել է անցկացնել դասընթացներ ծրագրավորման տարբեր լեզուներով: Կենտրոնում դասավանդում են բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնավոր ընկերությունների առաջատար մասնագետները՝ աշխատաշուկայի պահանջարկը բավարարող մասնագետներ պատրաստելու նպատակով:

Ծրագրին կարող են մասնակցել ՀՀ-ում և Արցախի Հանրապետությունում բնակվող ՀՀ և ԱՀ քաղաքացիները (Երևանից` 18, իսկ ՀՀ մարզերից և Արցախի Հանրապետությունից` 16 տարին լրացած անձինք) ովքեր կանցնեն դասընթացի ընդունելության կարգը և կհամապատասխանեն ծրագրի նպատակին:

Ծրագրի թիրախային խմբերն են՝

 • Ուսանողները
 • Կորոնավիրուսի (Covid-19) հետևանքով խոցելի խմբերի (տուրիզմ, սպասարկման և ծառայությունների մատուցման ոլորտ և այլն) մասնակիցները
 • ԲՏ ոլորտի սկսնակները
 • ԲՏ ոլորտում աշխատող մասնագետները
 • Ցանկացած անձ, ով ցանկանում է ստանալ ԲՏ ոլորտում բազային և նեղ մասնագիտացված տեխնիկական կրթություն

Դասընթացին մասնակցելու համար դիմորդը պետք է ունենա անհրաժեշտ նվազագույն գիտելիքներ և հմտություններ՝

Սկսնակի դեպքում՝

Մաթեմատիկական և տրամաբանական ուղղություններով

Միջինի դեպքում ՝

Որևէ ծրագրավորման լեզվի ուղղությամբ

Մինչ դասընթացի մեկնարկը առցանց թեստի միջոցով կիրականացվի դիմորդների գիտելիքների գնահատում։

Սկսնակ մակարդակ

Ընդունելության առցանց թեստը բաղկացած կլինի 10 հարցից (հայերեն և անգլերեն լեզուներով 5 մաթեմատիկական և 5 տրամաբանական հարցեր)։ Նախապատվությունը տրվելու է 60%-ից բարձր արդյունք գրանցած դիմորդների, որոնք կմասնակցեն մինչև 5 փորձնական դասերի և կախված առաջադիմությունից (տնային հանձնարարությունների կատարողական, հաճախելիություն և այլն)՝ կորոշվի, թե ովքեր են շարունակում մասնակցել դասընթացներին։

Միջին մակարդակ

Ընդունելության առցանց թեստը բաղկացած կլինի 10 հարցից (հայերեն և անգլերեն լեզուներով ծրագրավորման ընդհանուր հարցեր)։ Նախապատվությունը տրվելու է 60%-ից բարձր արդյունք ստացած դիմորդների, որոնք կմասնակցեն մինչև 5 փորձնական դասերին և կախված առաջադիմությունից (տնային հանձնարարությունների կատարողական, հաճախելիություն և այլն)՝ կորոշվի, թե ովքեր են շարունակում մասնակցել դասընթացներին։

*Տեղեկացնում ենք, որ դասընթացի մասնակիցների քանակի սահամանափակ լինելու պատճառով, կարող է առաջանալ մրցակցություն, որի արդյունքում նախապատվությունը կտրվի ընդունելության ընթացակարգում առավելագույնս բարձր միավորներ հավաքած դիմորդներին:

Դասընթացները իրականացվում են համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը, որը կախված կլինի ընդունելության քննության արդյունքներից. (սանդղակը տես այստեղ)

Քննության արդյունքների հիման վրա կսահմանվի դասընթացի վճարի այն մասը, որը պետք է կատարի դասընթացի մասնակիցը։ Դասընթացին մասնակցելու համար դիմորդը պետք է դասընթացի մեկնարկից առաջ կատարի վճարումը։

Դասընթացի արժեք․

 • Սկսնակ – 108.000 ՀՀ դրամ երեք ամսվա համար (ամսավճարը 36.000 ՀՀ դրամ)
 • Միջին – 150.000 ՀՀ դրամ երեք ամսվա համար (ամսավճարը 50.000 ՀՀ դրամ)

  Օրինակ՝ «Node.Js» սկսնակ մակարդակի դասընթացի մասնակցության քննությունից ունեք 76%-ից բարձր արդյունք և մասնակցելով մինչև 5 փորձնական դասերին ունեք բարձր առաջադիմություն (50% և ավելի տնային հանձնարարությունների կատարողական, հաճախելիություն և այլն)։
 • եթե Դուք Երևանից եք, Ձեր դասընթացի 80%-ը (86,400 ՀՀ դրամ) կվճարի ԲՏԱ նախարարությունը, իսկ 20%-ը (21,600 ՀՀ դրամ) կվճարեք Դուք։
 • եթե Դուք մարզից եք, Ձեր դասընթացի 90%-ը (97,200 ՀՀ դրամ) կվճարի ԲՏԱ նախարարությունը, իսկ 10%-ը (10,800 ՀՀ դրամ) կվճարի մասնակիցը։

«Node.Js» ծրագրավորման դասընթացն իրականացվելու է շաբաթական 3 անգամ (ընդհանուր 36 դաս՝ յուրաքանչյուրը 2 ժամ տևողությամբ): Խումբը կազմված է լինելու սկսնակ մակարդակի դեպքում մինչև 30, իսկ միջին մակարդակի դեպքում մինչև 25 ուսանողից:

Դասընթացը բաղկացած է լինելու տեսական և գործնական մասերից ու թեմատիկ խմբակային աշխատանքից։

Դասընթացները իրականացվելու են առցանց (online)՝ լիցենզավորված «Zoom» ծրագրային ապահովման միջոցով:

Ինքնուրույն աշխատանքի ստուգման համար օգտագործվելու է «Google Classroom» և «Slack» համակարգերը։

Հայտնում ենք, որ մեկ ամսվա ընթացքում մասնակիցը 50% և ավելի բացակայության և/կամ տնային հանձնարարությունները չկատարելու դեպքում կհեռացվի դասընթացից։

Ծրագրի մասնակիցները մանրամասն կծանոթանան՝

Սկսնակ դասընթաց

 • Ծրագարվորման հիմունքները JavaScript-ում
 • Օբեկտային ծրագրավորում
 • Կայքի DOM կառուցվածքը, իրադարձություններ
 • Node JS կառուցվածքը
 • Մոդուլներ
 • Նամակների ուղարկում
 • Տվյալերի պահպանումը դատաբազաներում
 • Node JS գրադարաններ(framework)

Միջին դասընթաց

 • JavaScript
 • Ecmascript 6
 • DOM
 • Node.Js
 • MySQL
 • MONGO DB
 • Express JS

Դասացուցակին կարող եք ծանոթանալ անցնելով հետևյալ հղումներով՝

սկսնակ մակարդակ

միջին մակարդակ

Հայտնում ենք, որ ծրագրավորման դասընթացներին զուգահեռ շաբաթական մեկ անգամ անգլերեն լեզվով կիրականացվի ՏՏ տերմինաբանության դասընթաց, որը կիրականացվի Longman-ի կողմից հրատարակված էլեկտրոնային փաթեթով:

Դասընթացի ավարտին կանցկացվի առցանց քննություն/թեստ, որի արդյունքում կստուգվեն ուսանողների կողմից ձեռք բերված ինչպես տեսական գիտելիքները, այնպես էլ գործնական հմտությունները։ Թեստը դրական կհամարվի 60% և ավել միավորներ ստանալու դեպքում։

Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կտրամադրվի՝

Սկսնակ մակարդակի համար

 • Ավարտական սերտիֆիկատ (քննության դրական արդյունքի՝ 60% և ավելի միավորի դեպքում)
 • Մասնակցության տեղեկանք (քննության բացասական արդյունքի՝ 60%-ից ցածր միավորի դեպքում)

Միջին մակարդակի համար

 • Ավարտական սերտիֆիկատ (քննության դրական արդյունքի՝ 70% և ավելի միավորի դեպքում)
 • Մասնակցության տեղեկանք (քննության բացասական արդյունքի՝ 70%-ից ցածր միավորի դեպքում)

Լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած ուսանողներին հնարավորություն կտրվի ներկայացնել իրենց խմային աշխատանքը «Sunny School» ուսումնական կենտրոնի գործընկեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին՝ աշխատանքի ընդունվելու նպատակով։ Ընդ որում, այն ուսանողները ովքեր դասընթացն ավարտելուց կընդունվեն մեր գործընկեր կազմակերպություններում աշխատանքի, ետ կստանան վճարած ամբողջ գումարը։

 • Լրացնել գրանցման թերթիկը (Դիմորդը հաստատում է իր պատրաստակամությունը անձնական տվյալների վերաբերյալ սուտ, սխալ և/կամ թերի տեղեկատվություն փոխանցելու արդյունքում կազմակերպչի կողմից կրած վնասների փոխհատուցման համար)
 • Հանձնել առցանց թեստ. ստորև հղումներով կարող եք հանձնել փորձնական թեստ՝
  սկսնակ մակարդակ

  միջին մակարդակ
 • Ընդունելության թեստից ստացած միավորների հիման վրա կանցկացվի մրցույթ և առավելագույն միավորներ ստացած դիմորդների հետ կապ կհաստատվի և կտրամադրվի հավելյալ տեղեկատվություն դասընթացի մեկնարկի վերաբերյալ:

Պետության կողմից վճարվող դասընթացի գումարի չափ

Դասընթացները իրականցվելու են համաֆինանսավորմամբ։ «Node.Js» դասընթացին մասնակցելու համար անցկացվելու են ընդունելության քննություններ, որի արդյունքում պետությունը կֆինանսավորի ուսանողների կրթությունը հետևյալ սանդղակով

50%-ից ցածր արդյունք
10%
30%
Երևան
Մարզեր
51%-75% արդյունք
40%
60%
Երևան
Մարզեր
76%-ից բարձր արդյունք
80%
90%
Երևան
Մարզեր

մասնակիցների քանակ

150
Սկսնակ
50
Միջին
200
Ընդհանուր

Ընթացակարգ

1

Լրացնել գրանցման թերթիկը

2

Հանձնել առցանց թեստ

3

Ընդունելության թեստի արդյունքների ամփոփումից հետո կապ կհաստատվի մասնակցի հետ

Ծրագրին դիմելու համար
լրացրե՛ք առցանց գրանցման թերթիկը

Դիմի՛ր հիմա

ՀԱՐՑԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

ԵՐԿ-ՈՒՐԲ | 10:00 - 16:00

դասավանդողներ

Գևորգ Աբգարյան

Գևորգ Աբգարյան

Node.JS and JavaScript Developer

Սմբատ Պողոսյան

Սմբատ Պողոսյան

JavaScript and Node.JS Developer

Վարդգես Վարդանյան

Վարդգես Վարդանյան

Frontend Engineer

Խաչատուր Թովմասյան

Խաչատուր Թովմասյան

Senior JavaScript Engineer

Մարտին Նազարյան

Մարտին Նազարյան

Software Engineer

Սարգիս Իսոյան

Սարգիս Իսոյան

Senior Software Engineer