ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում «Skillrocks»-ը համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է «Պրոդուկտի կառավարման II մակարդակի դասընթաց»

Դասընթացի նպատակը

«Skillrocks»-ը համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է 200 մասնակցի համար նախատեսված «Պրոդուկտի կառավարման II մակարդակի» մասնագետների պատրաստման դասընթաց, որը հնարավորություն կտա իմանալ՝

 • ինչպես և ինչով է տարբերվում Պրոդուկտ մենեջերի աշխատանքը
 • ինչպես էֆֆեկտիվ աշխատել պրոդուկտի և նախագիծն իրականացնող թիմի հետ
 • բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու և բարդ քննարկումներն արդյունավետ ֆասիլիտացնելու հմտություններ
 • ինչպես գեներացնել, հետազոտել և վալիդացնել (հաստատել) պրոդուկտի գաղափարը. դրա հաջողության շանսերը
 • ինչպես բացահայտել և գրագետ հետազոտել մրցակիցներին, նրանց պրոդուկտները, պրոդուկտների առանձնահատկությունները
 • ինչ է Product Lifecycle-ը
 • ինչպես աշխատել պատվիրատուի (client/stakeholder) պահանջների և խնդիրների հետ
 • ինչպես ստեղծել product and feature roadmap, կազմել գրագետ և արդյունավետ սպեցիֆիկացիաներ՝ specs for epics and user stories։ Ինչ է the acceptance criteria-ն և ինչպես այն կազմել
 • ինչպես կազմել product backlog և պատշաճ հերթականությամբ ու առաջնահերթությամբ դասավորել user story-ները։ Ինչպես ճիշտ գնահատել կատարման տևողությունը (build estimations for product delivery)
 • որոնք են Agile and Waterfall մեթոդաբանությունների տարբերությունները
 • որոնք են Agile Scrum և Kanban մեթոդների տարբերությունները
 • Wireframe, mockup, և prototype գաղափարների տարբերությունները

ինչ պետք է իմանալ

Skillrocks ընկերությունը ներգրավում է փորձագետներ աշխարհի տարբեր երկրներից, իսկ ուսուցման ծրագրերը հարմարեցվում են կազմակերպության խնդիրներին և պահանջներին:

2018թ․-ից սկսած ընկերությունը զբաղվում է նաև կրթական պրոդուկտների մշակմամբ՝ ներգրավելով տեղական փորձագետների և օգնելով նրանց ստեղծել իրենց անձնական բրենդը և տարատեսակ ուղղվածություններ ունեցող պահանջված դասընթացներ:

Skillrocks-ն իրականացրել է բաց և փակ ձևաչափերով ավելի քան 100 դասընթաց՝ ընդհանուր թվով 2500-ից ավելի մասնակիցների համար։

Skillrocks-ը հնարավորություն է տալիս մասնագիտական դասընթացների միջոցով ձեռք բերել և խորացնել հմտությունները հետևյալ ոլորտներում՝

 • մարդկային ռեսուրսների կառավարում
 • թիմի ղեկավարում
 • ժամանակի կառավարում
 • նախագծերի կառավարում
 • պրոդուկտի կառավարում
 • թվային մարքեթինգ
 • միջոցառումների կազմակերպում

Դասընթացին կարող են մասնակցել Երևանում` 18 տարեկանը, ՀՀ մարզերում և Արցախի Հանրապետությունում՝ 16 տարեկանը լրացած ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր կանցնեն դասընթացի ընդունելության կարգը և կհամապատասխանեն ծրագրի թիրախային խմբերին:

Ծրագրի թիրախային խմբերն են՝

 • Արցախյան պատերազմների մասնակիցներ (ընդունելության կարգն անցած բոլոր մասնակիցների համար դասընթացները կլինեն անվճար` ուսանողի կողմից վճարվող վարձավճարը կփոխհատուցի հաղթող կազմակերպությունը)
 • կորոնավիրուսի (Covid-19) հետևանքով խոցելի խմբերի (տուրիզմ, սպասարկման և ծառայությունների մատուցման ոլորտ և այլն) մասնակիցներ
 • ուսանողներ
 • ԲՏ ոլորտի սկսնակներ և աշխատող մասնագետներ
 • յուրաքանչյուր անձ, ով ցանկանում է ստանալ ԲՏ ոլորտում բազային և նեղ մասնագիտացված տեխնիկական կրթություն

«Պրոդուկտի կառավարման II մակարդակի դասընթաց»-ին մասնակցելու համար դիմորդը պետք է ունենա անհրաժեշտ նվազագույն գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • անգլերեն լեզվի (մասնավորապես տեխնիկական անգլերենի) նվազագույն իմացություն
 • ՏՏ ոլորտի հիմնական կոնցեպտների նվազագույն իմացություն
 • վերլուծական մտածելակերպ
 • հետազոտությունների, տվյալների հետ աշխատանքի, վերլուծության հանդեպ հետաքրքրություն
 • հաղորդակցման հմտություններ

Մինչ դասընթացի մեկնարկը առցանց թեստի և գրավոր հարցազրույցի միջոցով կիրականացվի դիմորդների գիտելիքների գնահատում։

Ընդունելության առցանց թեստը բաղկացած կլինի 15 հարցից (հայերեն և անգլերեն լեզուների, պրոդուկտի, նախագծի կառավարման, տեխնոլոգիական արդյունաբերության, ՏՏ ոլորտին ծանոթ լինելու վերաբերյալ և տրամաբանական հարցեր)։

Նախապատվությունը տրվելու է 60%-ից բարձր հավաքած մասնակիցներին:

*Տեղեկացնում ենք, որ դասընթացի մասնակիցների քանակի սահամանափակ լինելու պատճառով, կարող է առաջանալ մրցակցություն, որի արդյունքում նախապատվությունը կտրվի ընդունելության ընթացակարգում առավելագույնս բարձր միավորներ հավաքած դիմորդներին:

Դասընթացները իրականացվում են համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը, որը կախված կլինի ընդունելության և ավարտական քննությունների միջինացված միավորից (սանդղակը տե՛ս ստորև):

Դասընթացի արժեքը – 99.000 ՀՀ դրա

Ընտրության փուլն անցնելուց հետո մասնակիցը վճարում է դասընթացի արժեքի այն մասը, որը համապատասխանում է վերջինիս ընդունելության քննության արդյունքին (սանդղակը տե՛ս ստորև):
Եթե ընդունելության և ավարտական քննությունների միջինացված միավորը գտնվում է մասնակցի դասընթացի ընդունելության քննության արդյունքի սանդղակում (սանդղակը տե՛ս ստորև), ապա մասնակիցը հավելյալ գումար չի վճարի, իսկ եթե դասընթացի ավարտին մասնակցի ընդունելության և ավարտական քննությունների միջինացված միավորը տարբերվում է դասընթացի ընդունելության քննության արդյունքից, ապա կկատարվի դասընթացի արժեքի վերահաշվարկ:

1․ Եթե Պրոդուկտի կառավարման II մակարդակի դասընթացի ընդունելության քննությունից ունեք 76%-ից բարձր արդյունք, իսկ դասընթացի ավարտին ընդունելության և ավարտական քննությունների միջինացված միավորը կազմում է 51-75%, ապա ՝

-եթե Դուք Երևանից եք՝ Ձեր դասընթացի համաֆինանսավորման չափը պետության կողմից կկազմի 50% (49,500 ՀՀ դրամ), իսկ Ձեր կողմից վճարվող գումարը՝ դասընթացի արժեքի 50%-ը (49,500 ՀՀ դրամ), և վերահաշվարկի արդյունքում հավելյալ կվճարեք դասընթացի արժեքի 20%-ը (19,800 ՀՀ դրամ):
-եթե Դուք մարզից եք կամ Արցախի Հանրապետությունից՝ Ձեր դասընթացի համաֆինանսավորման չափը պետության կողմից կկազմի 60% (59,400 ՀՀ դրամ), իսկ Ձեր կողմից վճարվող գումարը՝ դասընթացի արժեքի 40%-ը (39,600 ՀՀ դրամ), և վերահաշվարկի արդյունքում հավելյալ կվճարեք դասընթացի արժեքի 20%-ը (19,800 ՀՀ դրամ):

2. Եթե Պրոդուկտի կառավարման II մակարդակի դասընթացի ընդունելության քննության արդյունքը 51-75% սանդղակում է, իսկ դասընթացի ավարտին ընդունելության և ավարտական քննությունների միջինացված միավորը կազմում է 76% և բարձր արդյունք, ապա ՝

-եթե Դուք Երևանից եք՝ Ձեր դասընթացի համաֆինանսավորման չափը պետության կողմից կկազմի 70% (69,300), իսկ Ձեր կողմից վճարվող գումարը՝ դասընթացի արժեքի 30%-ը (29,700), և վերահաշվարկի արդյունքում «Skillrocks»-ը կվերադարձնի Ձեզ դասընթացի արժեքի 20%-ը (19,800 ՀՀ դրամ):
-եթե Դուք մարզից եք կամ Արցախի Հանրապետությունից՝ Ձեր դասընթացի համաֆինանսավորման չափը պետության կողմից կկազմի 80% (79,200), իսկ Ձեր կողմից վճարվող գումարը՝ դասընթացի արժեքի 20%-ը (19,800), և վերահաշվարկի արդյունքում Skillrocks»-ը կվերադարձնի Ձեզ դասընթացի արժեքի 20%-ը (19,800 ՀՀ դրամ):

«Պրոդուկտի կառավարման II մակարդակի» դասընթացն իրականացվելու է շաբաթական 2 անգամ (ընդհանուր 10 դաս՝ յուրաքանչյուրը 2 ժամ տևողությամբ): Խումբը կազմված է լինելու է միջինում 25 ուսանողից։

Դասընթացը բաղկացած է լինելու տեսական և գործնական մասերից՝

 • տեսական մասը կկազմի ընդհանուր դասընթացի 50%
 • գործնական մասը կկազմի ընդհանուր դասընթացի 50%

Դասընթացի տեսական մասը բաղկացած է պրոդուկտ մենեջմենթի գաղափարների և գործառույթների վերաբերյալ նյութերից։

Ներկայացվող նյութը կազմված է միջազգային փորձի գնահատման, վերլուծության ու տեսականացման արդյունքում՝ կիրառելով ՏՏ ոլորտի լավագույն պրակտիկաներն ու արդի մոտեցումները։ Տեսական մասը նախագծված է գիտելիք տրամադրելու, գործնական հանձնարարությունների կատարման, հետագայում գործնականում կիրառման և ընդհանուր մասնագիտական զարգացման բարելավմանը նպաստելու նպատակով։

Դասընթացի գործնական մասը բաղկացած է ամենահաջողված պրոդուկտների ու կազմակերպությունների case study-ների քննարկումից և վերլուծությունից, գործնական վարժություններից, որոնք Պրոդուկտ մենեջերի ամենօրյա աշխատանքի անմիջական մասն են կազմում (ծրագրում ներառված են աշխատանքի յուրաքանչյուր փուլին առնչվող վարժություններ և հանձնարարություններ), ինչպես նաև ինտերակտիվ քննարկումներ, հարցուպատասխան և ավարտական թեստ, պորտֆոլիոյի ներկայացում։

Դասընթացի հիմնական ծրագրից, դասընթացներին կից տրամադրվող պրեզենտացիաներից, լրացուցիչ նյութերից և հանձնարարություններից զատ դասընթացի մասնակիցները հնարավորություն են ունենալու ստանալ նաև մասնագիտական լրացուցիչ գիտելիքներ և հմտություններ դասընթացի թեմային կամ ոլորտին վերաբերող ոլորտի այլ փորձագետների կողմից։

Դասընթացներն իրականացվելու են առցանց (online) եղանակով՝ լիցենզավորված ZOOM հարթակի ծրագրային ապահովման վճարովի փաթեթի միջոցով, որն ունի ողջ գործիքակազմը արդյունավետ առցանց դասընթացներ կազմակերպելու համար։ Բացի Zoom ծրագրից ընկերությունն ունի հաշիվներ նաև Cisco Web Meetings համակարգում, որն ունի նույն գործիքակազմը, ինչ Zoom-ը և օգտագործվում է միայն ֆորսմաժորային իրավիճակներում՝ եթե լինի համընդհանուր խնդիր հենց Zoom համակարգի հետ։ Երկու համակարգերն էլ հասանելի են բոլոր տեսակի կրիչների համար՝ լինի դա համակարգիչ, բջջային հեռախոս թե պլանշետ, և մասնակիցները հաշված րոպեների ընթացքում կարող են բեռնել ծրագիրն անվճար ու միանալ առցանց դասընթացին։

Ավարտական քննության ստուգման համար օգտագործվելու է TESTPORTAL հարթակը, որը թույլ է տալիս ավտոմատ ստուգել և գնահատել լուծված խնդիրները։

Հայտնում ենք, որ դիմորդը կհեռացվի հետևյալ պայմանների դեպքում՝

 • Դիմորդը կհեռացվի 2 դասից անհարգի բացակայելու
 • ընդհանուր առաջադրանքների 40%-ից ավելին չկատարելու դեպքում

Դասընթացի մասնակիցները հնարավորություն կունենան մանրամասն ծանոթանալու հետևյալ թեմաներին՝

 • Պրոդուկտ մենեջմենթ և պրոդուկտի զարգացում. հիմնական գաղափարներ
 • Product Lifecycle գաղափարը, դրան առնչվող գործառույթներն ու գործընթացները
 • Software development (SD) environments և պրոդուկտ մենեջերի ներգրավվածությունը ամեն փուլում
 • Պրոդուկտի պատրաստ լինելու և պատվիրատուի կողմից ընդունման վերաբերյալ չափորոշիչների սահմանում, գնահատում (Specs, epics, stories and acceptance criteria)
 • Պրոդուկտի առանձնահատկությունների հավաքագրում, խմբավորում և առաջնահերթությունների գնահատում։ Պրոդուկտի բեքլոգի (backlog) հետ աշխատանք
 • Product Roadmap-ի ստեղծում
 • Լուծումների ստեղծում, նախագծում, հաճախորդի բնորոշում (customer development)
 • Լուծումների և նոր գործիքների թեստավորում (Testing the solutions) իրական օգտատերերի հետ
 • Պրոդուկտ մենեջմենթի մետրիկաներ, KPI-ների սահմանում, պրոդուկտի հաջողության չափում
 • Wire frame, mockup և prototypе գաղափարների տարբերությունը, ինչպես աշխատել դրանց հետ
 • Աշխատանք շահագրգիռ կողմերի (stakeholders) հետ (պատվիրատուներ, կազմակերպության ղեկավարներ)

Ուսումնական ծրագրին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

Դասընթացի ավարտին կանցկացվի առցանց քննություն/թեստ և մասնակիցները կներկայացնեն վերջնական պորտֆոլիո ֆայլը, որի արդյունքում կստուգվեն ուսանողների կողմից ձեռք բերված ինչպես տեսական գիտելիքները, այնպես էլ գործնական հմտությունները։ Թեստը դրական կհամարվի 50% և ավել միավորներ ստանալու դեպքում։

Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կտրամադրվի՝

 • գերազանցության սերտիֆիկատ (ամփոփիչ գնահատականի` 85% և ավելի միավորի դեպքում)
 • ավարտական սերտիֆիկատ (ամփոփիչ գնահատականի՝ 50%-84% միավորի դեպքում)
 • մասնակցության տեղեկանք (ամփոփիչ գնահատական՝ 49%-ից ցածր միավորի դեպքում)

Գիտելիքների ստուգման համար կարող եք հանձնել թեստի փորձնական տարբերակը, որի միջոցով կարող եք ծանոթանալ խնդիրների տեսակներին և բարդությանը։

Հանձնել փորձնական թեստ՝ հղում:

*Տեղեկացնում ենք, որ փորձնական թեստը գիտելիքների ստուգման համար է, իսկ դասընթացին դիմելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել հետևյալ հղումով:

Պետության կողմից վճարվող դասընթացի գումարի չափ

«Պրոդուկտի կառավարման II մակարդակի դասընթացը» իրականացվելու է համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը՝ հիմք ընդունելով մասնակցի ընդունելության և ավարտական քննությունների միջինացված միավորը: Համաֆինանսավորման չափը կորոշվի հետևյալ սանդղակով

*Արցախյան պատերազմների մասնակիցների համար, ովքեր կհաղթահարեն ընդունելության կարգը դասընթացները կլինեն անվճար՝ ուսանողի կողմից վճարվող վարձավճարը կփոխհատուցի դասընթացն իրականացնող կազմակերպությունը:

50%-ից ցածր արդյունք
30%
40%
Երևան
Մարզեր և ԱՀ
51%-75% արդյունք
50%
60%
Երևան
Մարզեր և ԱՀ
76%-ից բարձր արդյունք
70%
80%
Երևան
Մարզեր և ԱՀ

մասնակիցների քանակ

200
Միջին

Ընթացակարգ

1

Լրացնել գրանցման թերթիկը

2

Հանձնել առցանց թեստ

3

Ընդունելության թեստի արդյունքների ամփոփումից հետո կապ կհաստատվի մասնակցի հետ

Ծրագրին դիմելու համար լրացրե՛ք առցանց գրանցման թերթիկը:

Դիմի՛ր հիմա

ՀԱՐՑԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

ԵՐԿ-ՈՒՐԲ | 10:00 - 17:30

դասավանդողներ

Լիլիթ Վեքեր

Լիլիթ Վեքեր

Instructor - Software Product Management