ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում «ԹՐԵՅՆԻՆԳՍ ԷՅ ԷՄ» ՍՊԸ-ն համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է «Նախագծերի կառավարում (Project management)» դասընթաց

Դասընթացի նպատակը

«ԹՐԵՅՆԻՆԳՍ ԷՅ ԷՄ» ՍՊԸ-ն համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է 120 մասնակցի համար նախատեսված երկամսյա «Նախագծերի կառավարում (Project management)» դասընթաց, որը հնարավորություն կտա`

 • իրականացնել գործնական վարժություններ (դերային խաղեր, իրավիճակների ուսմնասիրություն, անհատական նախագծեր և այլն)
 • ծանոթանալ նախագծերի կառավարման հիմունքներին և «Agile նախագծերի կառավարում» մեթոդոլոգիային
 • դասընթացի ավարտին կարողանալ կառավարել ինչպես ՏՏ, այնպես էլ ցանկացած այլ ոլորտի նախագծեր, կիրառել նախագծերի կառավարման տարածված գործիքները և մեթոդները

ինչ պետք է իմանալ

«ԹՐԵՅՆԻՆԳՍ ԷՅ ԷՄ» ընկերությունը կրթական գործունեությամբ զբաղվող ընկերություն է, որը հանդես է գալիս “Quick Start” ապրանքանիշով։ Ընկերությունն իրականացնում է ինչպես անհատական, այնպես էլ՝ կորպորատիվ դասընթացներ մասնագիտական աճի և/կամ փափուկ հմտությունների զարգացման համար: Գործունեության չորս տարիների ընթացքում անցկացվել են 120+ դասընթացներ, ունեցել է 3000+ մասնակից, 150+ գործընկերներ, եվ մասնակիցների 65%-ից ավելին դասընթացների արդյունքում կարողացել է ձեռք բերել ցանկալի աշխատանք։

Կազմակերպությունը գործունեության ընթացքում իրականացրել է դասընթացներ հետևյալ ուղղություններով՝

 • ՏՏ նախագծերի կառավարչի (IT Project Manager) պատրաստում
 • պրոդուկտ մենեջերի պատրաստում
 • թվային մարքեթինգի (Digital Marketing) մասնագետի պատրաստում
 • միջոցառումների կառավարման մասնագետի պատրաստում
 • Scrum Master-ի պատրաստում
 • Agile project management և այլն

Դասընթացի բոլոր մասնակիցներին հնարավորություն է տրվում միանալու Quick Start Community-ին, որը Quick Start-ի նախկին ծրագրերի մասնակիցների խումբ է։ Ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերած ուսանողների համար Ընկերությունը կապ է հաստատում գործատուների հետ և աջակցում վերջիններիս աշխատանք գտնելու գործընթացին:

Դասընթացին կարող են մասնակցել Երևանում` 18 տարեկանը, ՀՀ մարզերում և Արցախի Հանրապետությունում՝ 16 տարեկանը լրացած ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր կանցնեն դասընթացի ընդունելության կարգը և կհամապատասխանեն ծրագրի թիրախային խմբերին:

Ծրագրի թիրախային խմբերն են՝

 • Արցախյան պատերազմների մասնակիցներ (ընդունելության կարգն անցած բոլոր մասնակիցների համար դասընթացները կլինեն անվճար` ուսանողի կողմից վճարվող վարձավճարը կփոխհատուցի հաղթող կազմակերպությունը)
 • կորոնավիրուսի (Covid-19) հետևանքով խոցելի խմբերի (տուրիզմ, սպասարկման և ծառայությունների մատուցման ոլորտ և այլն) մասնակիցներ
 • ուսանողներ
 • ԲՏ ոլորտի սկսնակներ և աշխատող մասնագետներ
 • յուրաքանչյուր անձ, ով ցանկանում է ստանալ ԲՏ ոլորտում բազային և նեղ մասնագիտացված տեխնիկական կրթություն

Դասընթացին մասնակցելու համար դիմորդը պետք է ունենա անհրաժեշտ նվազագույն գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • անգլերենի A2 կամ ավելի բարձր մակարդակի իմացություն
 • մաթեմատիկայի բազային գիտելիքներ
 • համակարգչային բազային գիտելիքներ
 • կազմակեպչական հմտություններ
 • հաղորդակցման հմտություններ

Մինչ դասընթացի մեկնարկը առցանց թեստի միջոցով կիրականացվի դիմորդների գիտելիքների գնահատում։

Ընդունելության առցանց թեստը բաղկացած կլինի 15 հարցից (հայերեն և անգլերեն լեզուների, մաթեմատիկա ընդհանուր զարգացվածության և ՏՏ ոլորտին ծանոթ լինելու վերաբերյալ և տրամաբանական հարցեր)։ Նախապատվությունը տրվելու է 60%-ից բարձր հավաքած մասնակիցներին:

Դասընթացները իրականացվում են համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը, որը կախված կլինի ընդունելության և ավարտական քննությունների արդյունքներից (սանդղակը տե՛ս ստորև)

Դասընթացի արժեքը – 98, 000 ՀՀ դրամ

Ընդունելության փուլը բարեհաջող հաղթահարած մասնակիցը վճարում է դասընթացի արժեքի 50%-ը (49.000 ՀՀ դրամ)՝ անկախ ընդունելության թեստի արդյունքից։ Դասընթացի ավարտական քննությունը հանձնելուց հետո կկատարվի դասընթացի արժեքի վերահաշվարկ։

Օրինակ՝ եթե ավարտական քննության արդյունքում ընդունելության և ավարտական քննությունների միջին միավորը 76% և ավել է, ապա

• եթե Դուք Երևանից եք, Ձեր դասընթացի համաֆինանսավորման չափը պետության կողմից կկազմի 70% (68.600 ՀՀ դրամ)։ Դասընթացի ավարտից հետո Quick Start ընկերությունը կվերադարձնի Ձեզ 19.600 ՀՀ դրամ, արդյունքում Դուք կվճարեք դասընթացի արժեքի միայն 30%ը՝ 29.400 ՀՀ դրամ։
• եթե Դուք մարզից եք կամ Արցախի Հանրապետությունից, Ձեր դասընթացի համաֆինանսավորման չափը պետության կողմից կկազմի 80% (78.400 ՀՀ դրամ)։ Դասընթացի ավարտից հետո Quick Start ընկերությունը կվերադարձնի Ձեզ 29.400 ՀՀ դրամ, արդյունքում Դուք կվճարեք դասընթացի արժեքի միայն 20%-ը՝ 19.600 դրամ։

«Նախագծերի կառավարման (Project management» դասընթացն իրականացվելու է շաբաթական 2-3 անգամ (ընդհանուր 18 դաս՝ յուրաքանչյուրը 2 ժամ տևողությամբ): Խումբը կազմված է լինելու միջինում 22 ուսանողից։

Դասընթացը բաղկացած է լինելու տեսական և գործնական մասերից՝

 • տեսական մասը կկազմի ընդհանուր դասընթացի 45.13%
 • գործնական մասը կկազմի ընդհանուր դասընթացի 54.86%

Դասընթացները իրականացվելու են առցանց (online) եղանակով՝ լիցենզավորված ZOOM հարթակի ծրագրային ապահովման միջոցով:

Ավարտական քննության ստուգման համար օգտագործվելու է TUTOR հարթակը, որը թույլ է տալիս ավտոմատ ստուգել և գնահատել լուծված խնդիրները։

Հայտնում ենք, որ դիմորդը կհեռացվի հետևյալ պայմանների դեպքում՝

 • նվազագույնը 5 բացակայության դեպքում
 • տնային աշխատանքները չկատարելու դեպքում
 • թիմային աշխատանքներում չներգրավվելու դեպքում

Դասընթացի մասնակիցները հնարավորություն կունենան մանրամասն ծանոթանալու հետևյալ թեմաներին՝

 • Նախագծի սահմանում, Նախագծերի կառավարման սահմանում, Projects/ Programs/ portfolios
 • Նախագծի Շրջանակի Կառավարում
 • Նախագծի Ժամանակացույցի Կառավարում
 • Նախագծի Ծախսերի Կառավարում
 • Նախագծի Որակի Կառավարում
 • Նախագծի Ռեսուրսների Կառավարում
 • Նախագծի Ռիսկի Կառավարում
 • Նախագծի Հաղորդակցություն և Շահառուների Կառավարում
 • Նախագծի Գնումների Կառավարում
 • Նախագծի Ինտեգրման Կառավարում
 • Նախագծի շրջանակի մոնիթորինգ և վերահսկողություն
 • Agile Նախագծի Կառավարում
 • Agile Manifesto, Արժեքներ և սկզբունքներ
 • Հայտնի Agile մեթոդաբանություններ/Scrum, Kanban, Xp/
 • Scrum Դերեր, արարողություններ, արտեֆակտներ
 • Ծայրահեղ Ծրագրավորում (Extreme Programing)
 • Kanban ներածություն
 • Ծանոթացում Jira գործիքին

Կմշակեն և կպլանավորեն սեփական նախագծերը

Կմասնակցեն պլանավորման, դերային խաղերին

Ուսումնական ծրագրին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

Դասընթացի ավարտին կանցկացվի առցանց քննություն/թեստ, որի արդյունքում կստուգվեն ուսանողների կողմից ձեռք բերված ինչպես տեսական գիտելիքները, այնպես էլ գործնական հմտությունները։ Թեստը դրական կհամարվի 50% և ավել միավորներ ստանալու դեպքում։

Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կտրամադրվի՝

 • գերազանցության սերտիֆիկատ (ամփոփիչ գնահատականի 85% և ավելի միավորի դեպքում)
 • ավարտական սերտիֆիկատ (ամփոփիչ գնահատականի 50-84% միավորի դեպքում)
 • մասնակցության տեղեկանք (ամփոփիչ գնահատականի 49% և ցածր միավորի դեպքում)

Ավարտական քննության արդյունքում 75% և ավել միավոր հավաքած ուսանողներին ինքնակենսագրականները կներկայացվեն գործընկեր կազմակերպություններում հնարավոր թափուր աշխատատեղերի համար:

Գիտելիքների ստուգման համար կարող եք հանձնել թեստի փորձնական տարբերակը, որի միջոցով կարող եք ծանոթանալ խնդիրների տեսակներին և բարդությանը։

Հանձնել փորձնական թեստ՝ հղում:

*Տեղեկացնում ենք, որ փորձնական թեստը գիտելիքների ստուգման համար է, իսկ դասընթացին դիմելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել հետևյալ հղումով:

Պետության կողմից վճարվող դասընթացի գումարի չափ

«Նախագծերի կառավարում (Project management) դասընթացը» իրականացվելու է համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը՝ հիմք ընդունելով մասնակցի ընդունելության և ավարտական քննությունների միջինացված միավորը: Համաֆինանսավորման չափը կորոշվի հետևյալ սանդղակով

*Արցախյան պատերազմների մասնակիցների համար, ովքեր կհաղթահարեն ընդունելության կարգը դասընթացները կլինեն անվճար՝ ուսանողի կողմից վճարվող վարձավճարը կփոխհատուցի դասընթացն իրականացնող կազմակերպությունը:

50%-ից ցածր արդյունք
30 %
40 %
Երևան
Մարզեր և ԱՀ
51%-75% արդյունք
50 %
60 %
Երևան
Մարզեր և ԱՀ
76%-ից բարձր արդյունք
70 %
80 %
Երևան
Մարզեր և ԱՀ

մասնակիցների քանակ

120
Միջին

Ընթացակարգ

1

Լրացնել գրանցման թերթիկը

2

Հանձնել առցանց թեստ

3

Ընդունելության թեստի արդյունքների ամփոփումից հետո կապ կհաստատվի մասնակցի հետ

Ծրագրին դիմելու համար
լրացրե՛ք ստորև ներկայացված առցանց գրանցման թերթիկը։

Դիմի՛ր հիմա

ՀԱՐՑԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

ԵՐԿ-ՈՒՐԲ | 10:00 - 16:00

դասավանդողներ

Եպրաքսիա Հովհաննիսյան

Եպրաքսիա Հովհաննիսյան

Project Manager

Հրայր Մովսիսյան

Հրայր Մովսիսյան

Agile Coaching Team Lead

Լուսինե Տերտերյան

Լուսինե Տերտերյան

Project Manager

Լաուրա Ամբարդարյան

Լաուրա Ամբարդարյան

IT Program Manager