ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում «Armenian Code Academy»-ն համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է «Python» ծրագրավորման դասընթաց

Դասընթացի նպատակը

«Armenian code Academy»-ն համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է սկսնակ եւ միջին մակարդակի «Python» ծրագրավորման դասընթացներ 150 սկսնակ եւ 50 միջին մակարդակի մասնակիցների համար։

Սկսնակ մակարդակի Python դասընթացը հնարավորություն է տալու՝

 • Ծանոթանալ Python լեզվի հիմունքներին եւ առանձնահատկություններին
 • Սովորել աշխատել տվյալների պարզ եւ բարդ կառուցվածքների (primitive and non-primitive data structures) հետ
 • Սովորել ստեղծել եւ աշխատել ֆունկցիաների հետ՝ կոդի կրկնումից խուսափելու եւ ծրագրի աշխատանքն ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով
 • Ծանոթանալ տարբեր ֆորմատի ֆայլերի հետ աշխատանքին
 • Ծանոթանալ Python լեզվի օբյեկտ կողմնորոշված (object oriented) հատկությունների հետ
 • Ծանոթանալ Python լեզվի հիմնական եւ լրացուցիչ գրադարանների հետ


Միջին մակարդակի Python դասընթացի հիմնական նպատակներն են`

 • Պատկերացում ձեւավորել ԷՀՄ ճարտարապետության կառուցվածքի մասին
 • Հաղորդել Python ծրագրավորման լեզվի խորացված գիտելիքներ
 • Հիմունքային գիտելիքներ հաղորդել ալգորիթմական ծրագրավորման մասին
 • Պատկերացում ձեւավորել ցանցային տեխնոլոգիաների եւ հեռահաղորդակցության միջոցների մասին
 • Տալ խորացված գիտելիքներ web տեխնոլոգիաների, ցանցային ճարտարապետության եւ փոխգործելիության վերաբերյալ
 • Ծանոթացնել տվայլների պահպանման եղանակներին
 • Սովորեցնել ծրագրային միջավայրերի եւ տվյալների բազաների փոխկապակցման եղանակները
 • Հաղորդել խորացված գիտելիքներ Flask ֆրեյմվորքի եւ փոխկապակցված գրադարաններնի մասին
 • Փոխանցել գիտելիքներ scrapping-ի հիմնական մեխանիզմների մասին
 • Ձեւավորել կարողություններ եւ հմտություններ, որոնք կնպաստեն ուսանողի հետագա ինքնակրթությանը «Ծրագրավորում» մասնագիտության մեջ

ինչ պետք է իմանալ

Armenian Code Academy-ն (ACA) կրթական հաստատություն է, որն առաջարկում է ինտենսիվ դասընթացներ, սեմինարներ եւ պրակտիկայի հնարավորություններ ՏՏ ոլորտի ամենապահանջված նորարարական մասնագիտացումներով։ Armenian Code Academy-ին նախագծում է ուսումնական ծրագրեր թե՛ ոլորտի սկսնակների, թե՛արդեն փորձառու մասնագետների համար, ովքեր ցանկանում են վերապրոֆիլավորվել կամ խորացնել գիտելիքները:

Ունենալով կրթական ծրագրերի իրականացման մեծ փորձ եւ համագործակցելով նվիրյալ դասախոսների հետ՝ ACA-ը պատրաստում է առաջատար մասնագետներ, ովքեր աշխատանքի են հրավիրվում հայաստանյան եւ արտասահմանյան լավագույն ՏՏ կազմակերպությունների կողմից։

Ծրագրին կարող են մասնակցել ՀՀ-ում եւ Արցախի Հանրապետությունում բնակվող ՀՀ քաղաքացիները (Երեւանից` 18, իսկ ՀՀ մարզերից եւ Արցախի Հանրապետությունից` 16 տարին լրացած անձինք), ովքեր կանցնեն դասընթացի ընդունելության կարգը եւ կհամապատասխանեն ծրագրի նպատակին:

Ծրագրի թիրախային խմբերն են՝

 • Ուսանողները
 • Կորոնավիրուսի (Covid-19) հետեւանքով խոցելի խմբերի (տուրիզմ, սպասարկման եւ ծառայությունների մատուցման ոլորտ եւ այլն) մասնակիցները
 • ԲՏ ոլորտի սկսնակները
 • ԲՏ ոլորտում աշխատող մասնագետները
 • Ցանկացած անձ, ով ցանկանում է ստանալ ԲՏ ոլորտում բազային եւ նեղ մասնագիտացված տեխնիկական կրթություն

Սկսնակ մակարդակի դասընթացի մասնակցից պահանջվող նվազագույն գիտելիքներ եւ հմտություններ՝

 • Դպրոցական մաթեմատիկայի իմացություն
 • Անգլերեն կարդալու եւ հասկանալու կարողություններ
 • Անալիտիկ մտածողություն

* Այս դասընթացին մասնակցելու համար ծրագրավորման նախնական գիտելիքներ չեն պահանջվում

Միջին մակարդակի դասընթացի մասնակցից պահանջվում են նաեւ ծրագրավորման հիմունքային գիտելիքներ (նախապատվությունը կտրվի այն դիմորդներին, ովքեր ունեն մասնավորապես Python լեզվի բազային գիտելիքներ):

Մինչ դասընթացի մեկնարկը առցանց թեստի միջոցով կիրականացվի դիմորդների գիտելիքների գնահատում:

Սկսնակ դիմորդներին կառաջադրվեն տրամաբանական եւ մաթեմատիկական, իսկ միջին մակարդակի դիմորդներին՝ նաեւ ծրագրավորման առաջադրանքներ։

60% եւ բարձր արդյունք ցուցաբերած մասնակիցների հետ կանցկացվեն անհատական առցանց հարցազրույցներ։

Նախապատվությունը տրվելու է առավել բարձր միավորներ ստացած մասնակիցներին, ովքեր հաջողությամբ հաղթահարել են հարցազրույցի փուլը՝ ցուցաբերելով անալիտիկ մտածողություն, հաղորդակցման զարգացած հմտություններ եւ բարձր մոտիվացիայի մակարդակ։

*Տեղեկացնում ենք, որ դասընթացի մասնակիցների քանակի սահամանափակ լինելու պատճառով, կարող է առաջանալ մրցակցություն, որի արդյունքում նախապատվությունը կտրվի ընդունելության ընթացակարգում առավելագույնս բարձր միավորներ հավաքած դիմորդներին:

Դասընթացները իրականացվում են համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը, որը կախված կլինի ընդունելության մրցույթի արդյունքներից (սանդղակը տե՛ս ստորեւ)

Քննության եւ հարցազրույցի արդյունքների հիման վրա կսահմանվի դասընթացի վճարի այն մասը, որը պետք է կատարի դասընթացի մասնակիցը։ Դասընթացին մասնակցելու համար դիմորդը պետք է դասընթացի մեկնարկից առաջ կատարի վճարումը։

Դասընթացի արժեք

 • Սկսնակ մակարդակ – 135,000 ՀՀ դրամ
 • Միջին մակարդակ - 210,000 ՀՀ դրամ

Օրինակ, եթե քննության եւ հարցազրույցի արդյունքում մասնակիցը ցուցաբերել է 76%-ից բարձր ցուցանիշ և

 • եթե մասնակիցը Երեւանից է, դասընթացի վճարի 80%-ը (108,000 դրամ սկսնակ եւ 168,000 դրամ միջին դասընթացի դեպքում) կվճարի ԲՏԱ նախարարությունը, իսկ 20%-ը (համապատասխանաբար՝ 27,000 կամ 42,000 ՀՀ դրամ) կվճարի մասնակիցը։
 • եթե մասնակիցը մարզից է, դասընթացի արժեքի 90%-ը (121,500 դրամ սկսնակ եւ 189,000 դրամ միջին դասընթացի դեպքում) կվճարի ԲՏԱ նախարարությունը, իսկ 10%-ը (համապատասխանաբար՝ 13,500 կամ 21,000 ՀՀ դրամ) կվճարի մասնակիցը։

Դասըթնացի ընդհանուր տեւողությունը սկսնակ մակարդակի համար սահմանված է 11, իսկ միջին մակարդակի համար 16 շաբաթ:

Դասերը տեղի են ունենալու շաբաթական երեք անգամ՝երկու տեսական (երկու ժամ) եւ մեկ գործնական (երեք ժամ) ֆորմատով։ Սկսնակ մակարդակում նախատեսվում է ընդհանուր 30, իսկ միջին մակարդակում՝36 դաս։ Գործնական դասերը իրականացվելու են 16-20 հոգանոց խմբերով:

Դասընթացները բաղկացած են լինելու տեսական եւ գործնական մասերից, ընդ որում՝

 • Տեսական մասը կազմելու է 55%
 • Գործնական մասը ՝ 45%

Դասընթացի տեսական մասը ներառում է Python լեզվի թեմաների եւ լեզվին հարակից գործիքների ուսուցանում, իսկ գործնական դասերին կատարվում են ինքնուրույն առաջադրանքներ, խմբային կիրառական նախագծեր, տարաբնույթ խնդիրներ եւ հանձնարարություններ:

Դասընթացները իրականացվելու են առցանց (online) եղանակով՝ լիցենզավորված Clickmeeting webinar եւ/կամ Zoom ծրագրային ապահովման միջոցով: Դասախոսի եւ դասընթացի մյուս մասնակիցների հետ ամենօրյա հաղորդակցության համար կօգտագործվի Slack հարթակը։

Տնային հանձնարարությունները ստուգվելու են դասախոսների օգնականների կողմից, ովքեր տալու են անհատական մեկնաբանություններ յուրաքանչյուր ուսանողի աշխատանքի վերաբերյալ (հայտնում ենք, որ դիմորդը կհեռացվի հաջորդական 4 տնային հանձնարարություններ չկատարելու դեպքում):

Ծրագրի սկսնակ մակարդակի մասնակիցները կծանոթանան հետեւյալ թեմաներին՝

 • Փոփոխականներ, Գործողություններ, Պնդումներ, GitHub
 • Պրիմիտիվ տվյալների կառուցվածքներ, ժամանակային տվյալների հետ աշխատանք
 • Հրամանի տողի արգումենտներ (command line arguments)
 • Ոչ պրիմիտիվ տվյալների կառուցվածքներ
 • Պայմանական բլոքեր, ցիկլեր
 • Աշխատանք ֆայլերի հետ
 • Regular Expressions
 • Ֆունկցիաներ եւ մոդուլներ
 • Generators, Decorators, Lambda ֆունկցիաներ
 • Օբյեկտ Կողմնորոշված Ծրագրավորում
 • Exception բլոքեր
 • Numpy, Pandas, Matplotlib


Ծրագրի միջին մակարդակի մասնակիցները մանրամասն կուսումնասիրեն՝

 • Python լեզվի հիմունքները
 • OOP
 • Lazy evaluation, ֆունկցիոնալ ծրագրավորման հիմունքներ
 • Տվյալների բազաներ
 • Web տեխնոլոգիաներ
 • Ներածություն դեպի GUI, ML եւ data science գրադարաններ, ինչպես նաեւ կիրականացնեն խմբային ավարտական նախագիծ

Ուսումնական ծրագրին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ.

սկսնակ դասընթաց
միջին դասընթաց

Դասընթացի ավարտին ուսանողի տեսական եւ գործնական գիտելիքների ամփոփիչ գնահատումը կկատարվի տնային աշխատանքների, խմբային կիրառական նախագծի, միջանկյալ եւ ավարտական քննությունների հետեւյալ կշիռներով.

սկսնակ մակարդակի դեպքում՝

 • Տնային առաջադրանքներ - 30%
 • Խմբային կիրառական նախագիծ - 25%
 • Ավարտական քննություն - 45%"

միջին մակարդակի դեպքում՝

 • Տնային առաջադրանքներ - 20%
 • Միջանկյալ քննություն - 15%
 • Ավարտական քննություն - 25%
 • Խմբային կիրառական նախագիծ - 40%


Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կտրամադրվի՝

 • գերազանցության սերտիֆիկատ (ամփոփիչ գնահատականի` 85% եւ ավելի միավորի դեպքում)
 • ավարտական սերտիֆիկատ (ամփոփիչ գնահատականի՝ 50%-85% միավորի դեպքում)
 • մասնակցության տեղեկանք (ամփոփիչ գնահատական՝ 50%-ից ցածր միավորի դեպքում)

Դասընթացը գերազանց եւ լավ ավարտած ուսանողների ինքնակենսագրականները եւ ավարտական նախագծերը կներկայացվեն ACA-ի գործընկեր կազմակերպություններին, իսկ լավագույն 10-ին կտրվեն նաեւ երաշխավորության նամակներ:

 • Լրացնել գրանցման թերթիկը (Դիմորդը հաստատում է իր պատրաստակամությունը անձնական տվյալների վերաբերյալ սուտ, սխալ եւ/կամ թերի տեղեկատվություն փոխանցելու արդյունքում կազմակերպչի կողմից կրած վնասների փոխհատուցման համար)
 • Հանձնել առցանց թեստ՝
  ստորև կարող եք ծանոթանալ փորձնական թեստի օրինակներին․
  սկսնակ մակարդակի թեստի օրինակ
  միջին մակարդակի թեստի օրինակ
 • Ընդունելության թեստից ստացած միավորների հիման վրա կանցկացվի մրցույթ և առավելագույն միավորներ ստացած դիմորդների հետ կապ կհաստատվի և կտրամադրվի հավելյալ տեղեկատվություն դասընթացի մեկնարկի վերաբերյալ

Պետության կողմից վճարվող դասընթացի գումարի չափ

Դասընթացները իրականցվելու են համաֆինանսավորմամբ։ «Python» դասընթացին մասնակցելու համար անցկացվելու են ընդունելության քննություններ, որի արդյունքում պետությունը կֆինանսավորի ուսանողների կրթությունը հետևյալ սանդղակով

50%-ից ցածր արդյունք
10%
30%
Երևան
Մարզեր
51%-75% արդյունք
40%
60%
Երևան
Մարզեր
76%-ից բարձր արդյունք
80%
90%
Երևան
Մարզեր

մասնակիցների քանակ

150
Սկսնակ
50
Միջին
200
Ընդհանուր

Ընթացակարգ

1

Լրացնել գրանցման թերթիկը

2

Հանձնել առցանց թեստ

3

Ընդունելության թեստի արդյունքների ամփոփումից հետո կապ կհաստատվի մասնակցի հետ

ԾՐԱԳՐԻՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
ԼՐԱՑՐԵ՛Ք ԱՌՑԱՆՑ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿԸ

Դիմի՛ր հիմա

ՀԱՐՑԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

ԵՐԿ-ՈՒՐԲ | 11:00 - 19:00

դասավանդողներ

Ռուբեն Մանուկյան

Ռուբեն Մանուկյան

Chief Technical Officer / Systems Architect

Շահանե Առուշանյան

Շահանե Առուշանյան

Data Scientist

Վլադիմիր Պողոսյան

Վլադիմիր Պողոսյան

Senior Developer, Deputy Head of Programming team

Մերի Հակոբյան

Մերի Հակոբյան

Data Engineer

Նաիրի Հակոբյան

Նաիրի Հակոբյան

Data Scientist