ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում «Armenian Code Academy»-ն համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է «Python» ծրագրավորման դասընթաց

Դասընթացի նպատակը

«Armenian code Academy»-ն համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է սկսնակ և միջին մակարդակի «Python» ծրագրավորման դասընթացներ 150 սկսնակ և 50 միջին մակարդակի մասնակիցների համար։

Սկսնակ մակարդակի Python դասընթացը հնարավորություն է տալու՝

 • Ծանոթանալ Python լեզվի հիմունքներին և առանձնահատկություններին,
 • Սովորել աշխատել տվյալների պարզ և բարդ կառուցվածքների (primitive and non-primitive data structures) հետ,
 • Սովորել ստեղծել և աշխատել ֆունկցիաների հետ՝ կոդի կրկնումից խուսափելու և ծրագրի աշխատանքն ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով,
 • Ծանոթանալ տարբեր ֆորմատի ֆայլերի հետ աշխատանքին,
 • Ծանոթանալ Python լեզվի օբյեկտ կողմնորոշված (object oriented) հատկությունների հետ,
 • Ծանոթանալ Python լեզվի հիմնական և լրացուցիչ գրադարանների հետ:

Միջին մակարդակի Python դասընթացի հիմնական նպատակներն են`

 • Պատկերացում ձևավորել ԷՀՄ ճարտարապետության կառուցվածքի մասին,
 • Հաղորդել Python ծրագրավորման լեզվի խորացված գիտելիքներ,
 • Հիմունքային գիտելիքներ հաղորդել ալգորիթմական ծրագրավորման մասին,
 • Պատկերացում ձևավորել ցանցային տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության միջոցների մասին,
 • Տալ խորացված գիտելիքներ web տեխնոլոգիաների, ցանցային ճարտարապետության և փոխգործելիության վերաբերյալ,
 • Ծանոթացնել տվայլների պահպանման եղանակներին,
 • Սովորեցնել ծրագրային միջավայրերի և տվյալների բազաների փոխկապակցման եղանակները,
 • Հաղորդել խորացված գիտելիքներ Flask ֆրեյմվորքի և փոխկապակցված գրադարաններնի մասին,
 • Փոխանցել գիտելիքներ scrapping-ի հիմնական մեխանիզմների մասին,
 • Ձևավորել կարողություններ և հմտություններ, որոնք կնպաստեն ուսանողի հետագա ինքնակրթությանը «Ծրագրավորում» մասնագիտության մեջ:

ինչ պետք է իմանալ

Armenian Code Academy-ն (ACA) կրթական հաստատություն է, որն առաջարկում է ինտենսիվ դասընթացներ, սեմինարներ և պրակտիկայի հնարավորություններ ՏՏ ոլորտի ամենապահանջված նորարարական մասնագիտացումներով։ Armenian Code Academy-ին նախագծում է ուսումնական ծրագրեր թե՛ ոլորտի սկսնակների, թե՛արդեն փորձառու մասնագետների համար, ովքեր ցանկանում են վերապրոֆիլավորվել կամ խորացնել գիտելիքները:

Ունենալով կրթական ծրագրերի իրականացման մեծ փորձ և համագործակցելով նվիրյալ դասախոսների հետ՝ ACA-ը պատրաստում է առաջատար մասնագետներ, ովքեր աշխատանքի են հրավիրվում հայաստանյան և արտասահմանյան լավագույն ՏՏ կազմակերպությունների կողմից։

Ծրագրին կարող են մասնակցել ՀՀ-ում և Արցախի Հանրապետությունում բնակվող ՀՀ և ԱՀ քաղաքացիները (Երևանից` 18, իսկ ՀՀ մարզերից և Արցախի Հանրապետությունից` 16 տարին լրացած անձինք), ովքեր կանցնեն դասընթացի ընդունելության կարգը և կհամապատասխանեն ծրագրի նպատակին:

Ծրագրի թիրախային խմբերն են՝

 • Ուսանողները
 • Կորոնավիրուսի (Covid-19) հետևանքով խոցելի խմբերի (տուրիզմ, սպասարկման և ծառայությունների մատուցման ոլորտ և այլն) մասնակիցները
 • ԲՏ ոլորտի սկսնակները
 • ԲՏ ոլորտում աշխատող մասնագետները
 • Ցանկացած անձ, ով ցանկանում է ստանալ ԲՏ ոլորտում բազային և նեղ մասնագիտացված տեխնիկական կրթություն

Սկսնակ մակարդակի դասընթացի մասնակցից պահանջվող նվազագույն գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Դպրոցական մաթեմատիկայի իմացություն
 • Անգլերեն կարդալու և հասկանալու կարողություններ
 • Անալիտիկ մտածողություն

* Այս դասընթացին մասնակցելու համար ծրագրավորման նախնական գիտելիքներ չեն պահանջվում

Միջին մակարդակի դասընթացի մասնակցից պահանջվում են նաև ծրագրավորման հիմունքային գիտելիքներ (նախապատվությունը կտրվի այն դիմորդներին, ովքեր ունեն մասնավորապես Python լեզվի բազային գիտելիքներ):

Մինչ դասընթացի մեկնարկը առցանց թեստի միջոցով կիրականացվի դիմորդների գիտելիքների գնահատում:

Սկսնակ դիմորդներին կառաջադրվեն տրամաբանական և մաթեմատիկական, իսկ միջին մակարդակի դիմորդներին՝ նաև ծրագրավորման առաջադրանքներ։

60% և բարձր արդյունք ցուցաբերած մասնակիցների հետ կանցկացվեն անհատական առցանց հարցազրույցներ։

Նախապատվությունը տրվելու է առավել բարձր միավորներ ստացած մասնակիցներին, ովքեր հաջողությամբ հաղթահարել են հարցազրույցի փուլը՝ ցուցաբերելով անալիտիկ մտածողություն, հաղորդակցման զարգացած հմտություններ և բարձր մոտիվացիայի մակարդակ։

*Տեղեկացնում ենք, որ դասընթացի մասնակիցների քանակի սահամանափակ լինելու պատճառով, կարող է առաջանալ մրցակցություն, որի արդյունքում նախապատվությունը կտրվի ընդունելության ընթացակարգում առավելագույնս բարձր միավորներ հավաքած դիմորդներին:

Դասընթացները իրականացվում են համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը, որը կախված կլինի ընդունելության մրցույթի արդյունքներից (սանդղակը տե՛ս այստեղ)

Քննության և հարցազրույցի արդյունքների հիման վրա կսահմանվի դասընթացի վճարի այն մասը, որը պետք է կատարի դասընթացի մասնակիցը։ Դասընթացին մասնակցելու համար դիմորդը պետք է դասընթացի մեկնարկից առաջ կատարի վճարումը։

Դասընթացի վճար

 • Սկսնակ մակարդակ – 135,000 ՀՀ դրամ
 • Միջին մակարդակ - 210,000 ՀՀ դրամ

Օրինակ, եթե քննության և հարցազրույցի արդյունքում մասնակիցը ցուցաբերել է 76%-ից բարձր ցուցանիշ և

 • եթե մասնակիցը Երևանից է, դասընթացի վճարի 80%-ը (108,000 դրամ սկսնակ և 168,000 դրամ միջին դասընթացի դեպքում) կվճարի ԲՏԱ նախարարությունը, իսկ 20%-ը (համապատասխանաբար՝ 27,000 կամ 42,000 ՀՀ դրամ) կվճարի մասնակիցը։
 • եթե մասնակիցը մարզից է, դասընթացի արժեքի 90%-ը (121,500 դրամ սկսնակ և 189,000 դրամ միջին դասընթացի դեպքում) կվճարի ԲՏԱ նախարարությունը, իսկ 10%-ը (համապատասխանաբար՝ 13,500 կամ 21,000 ՀՀ դրամ) կվճարի մասնակիցը։

Դասըթնացի ընդհանուր տևողությունը սկսնակ մակարդակի համար սահմանված է 11, իսկ միջին մակարդակի համար 16 շաբաթ:

Դասերը տեղի են ունենալու շաբաթական երեք անգամ՝երկու տեսական (երկու ժամ) և մեկ գործնական (երեք ժամ) ֆորմատով։ Սկսնակ մակարդակում նախատեսվում է ընդհանուր 30, իսկ միջին մակարդակում՝36 դաս։ Գործնական դասերը իրականացվելու են 16-20 հոգանոց խմբերով:

Դասընթացները բաղկացած են լինելու տեսական և գործնական մասերից, ընդ որում՝

 • Տեսական մասը կազմելու է 55%
 • Գործնական մասը ՝ 45%

Դասընթացի տեսական մասը ներառում է Python լեզվի թեմաների և լեզվին հարակից գործիքների ուսուցանում, իսկ գործնական դասերին կատարվում են ինքնուրույն առաջադրանքներ, խմբային կիրառական նախագծեր, տարաբնույթ խնդիրներ և հանձնարարություններ:

Դասընթացները իրականացվելու են առցանց (online) եղանակով՝ լիցենզավորված Click meeting webinar և/կամ Zoom ծրագրային ապահովման միջոցով: Դասախոսի և դասընթացի մյուս մասնակիցների հետ ամենօրյա հաղորդակցության համար կօգտագործվի Slack հարթակը։

Տնային հանձնարարությունները ստուգվելու են դասախոսների օգնականների կողմից, ովքեր տալու են անհատական մեկնաբանություններ յուրաքանչյուր ուսանողի աշխատանքի վերաբերյալ (հայտնում ենք, որ դիմորդը կհեռացվի հաջորդական 4 տնային հանձնարարություններ չկատարելու դեպքում):

Ծրագրի սկսնակ մակարդակի մասնակիցները կծանոթանան հետևյալ թեմաներին՝

 • Փոփոխականներ, Գործողություններ, Պնդումներ, GitHub
 • Պրիմիտիվ տվյալների կառուցվածքներ, ժամանակային տվյալների հետ աշխատանք
 • Հրամանի տողի արգումենտներ (command line arguments)
 • Ոչ պրիմիտիվ տվյալների կառուցվածքներ
 • Պայմանական բլոքեր, ցիկլեր
 • Աշխատանք ֆայլերի հետ
 • Regular Expressions
 • Ֆունկցիաներ և մոդուլներ
 • Generators, Decorators, Lambda ֆունկցիաներ
 • Օբյեկտ Կողմնորոշված Ծրագրավորում
 • Exception բլոքեր
 • Numpy, Pandas, Matplotlib

Ծրագրի միջին մակարդակի մասնակիցները մանրամասն կուսումնասիրեն՝

 • Python լեզվի հիմունքները
 • OOP
 • Lazy evaluation, ֆունկցիոնալ ծրագրավորման հիմունքներ
 • Տվյալների բազաներ
 • Web տեխնոլոգիաներ
 • Ներածություն դեպի GUI, ML և data science գրադարաններ, ինչպես նաև կիրականացնեն խմբային ավարտական նախագիծ

Ուսումնական ծրագրին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ.

Սկսնակ մակարդակ

Միջին մակարդակ

Դասընթացի ավարտին ուսանողի տեսական և գործնական գիտելիքների ամփոփիչ գնահատումը կկատարվի տնային աշխատանքների, խմբային կիրառական նախագծի, միջանկյալ և ավարտական քննությունների հետևյալ կշիռներով.

սկսնակ մակարդակի դեպքում՝

 • Տնային առաջադրանքներ - 30%
 • Խմբային կիրառական նախագիծ - 25%
 • Ավարտական քննություն - 45%

միջին մակարդակի դեպքում՝

 • Տնային առաջադրանքներ - 20%
 • Միջանկյալ քննություն - 15%
 • Ավարտական քննություն - 25%
 • Խմբային կիրառական նախագիծ - 40%

Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կտրամադրվի՝

 • գերազանցության սերտիֆիկատ (ամփոփիչ գնահատականի` 85% և ավելի միավորի դեպքում)
 • ավարտական սերտիֆիկատ (ամփոփիչ գնահատականի՝ 50%-85% միավորի դեպքում)
 • մասնակցության տեղեկանք (ամփոփիչ գնահատական՝ 50%-ից ցածր միավորի դեպքում)

Դասընթացը գերազանց և լավ ավարտած ուսանողների ինքնակենսագրականները և ավարտական նախագծերը կներկայացվեն ACA-ի գործընկեր կազմակերպություններին, իսկ լավագույն 10-ին կտրվեն նաև երաշխավորության նամակներ:


 • Լրացնել գրանցման թերթիկը (Դիմորդը հաստատում է իր պատրաստակամությունը անձնական տվյալների վերաբերյալ սուտ, սխալ և/կամ թերի տեղեկատվություն փոխանցելու արդյունքում կազմակերպչի կողմից կրած վնասների փոխհատուցման համար)
 • Հանձնել առցանց թեստ՝ ստորև հղումներով կարող եք հանձնել փորձնական թեստ՝

Սկսնակ մակարդակ

Միջին մակարդակ

 • Ընդունելության թեստի անցողիկ շեմը հաղթահարած դիմորդները կհրավիրվեն անհատական առցանց հարցազրույցի: Հարցազրույցների փուլի ամփոփումից հետո կապ կհաստատվի առավելագույն արդյունք ցուցաբերած դիմորդների հետ և կտրամադրվի հավելյալ տեղեկատվություն դասընթացի մեկնարկի վերաբերյալ:

Պետության կողմից վճարվող դասընթացի գումարի չափ

Դասընթացները իրականցվելու են համաֆինանսավորմաբ։ «Python» դասընթացին մասնակցելու համար անցկացվելու են ընդունելության քննություններ, որի արդյունքում պետությունը կֆինանսավորի ուսանողների կրթությունը հետևյալ սանդղակով

50%-ից ցածր արդյունք
10
30
Երևան
Մարզեր
51%-75% արդյունք
40
60
Երևան
Մարզեր
76%-ից բարձր արդյունք
80
90
Երևան
Մարզեր

մասնակիցների քանակ

150
Սկսնակ
50
Միջին
200
Ընդհանուր

Ընթացակարգ

1

Լրացնել գրանցման թերթիկը

2

Հանձնել առցանց թեստ

3

Ընդունելության թեստի արդյունքների ամփոփումից հետո կապ կհաստատվի մասնակցի հետ

Ծրագրին դիմել՝ մինչև դեկտեմբերի 13
լրացրե՛ք ստորև ներկայացված առցանց գրանցման թերթիկը։

Դիմի՛ր հիմա

ՀԱՐՑԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

ԵՐԿ-ՈՒՐԲ | 10:00 - 16:00

դասավանդողներ

Ռուբեն Մանուկյան

Ռուբեն Մանուկյան

CTO/Architect/Web Developer

Շահանե Առուշանյան

Շահանե Առուշանյան

Data Scientist

Վլադիմիր Պողոսյան

Վլադիմիր Պողոսյան

Senior Developer, Deputy Head of Programming team

Նաիրի Հակոբյան

Նաիրի Հակոբյան

Data Scientist

Մերի Հակոբյան

Մերի Հակոբյան

Data Engineer

Հենրիկ Հարությունյան

Հենրիկ Հարությունյան

Software Enginner

Դավիթ Թովմասյան

Դավիթ Թովմասյան

Python developer

Անժելա Մարկոսյան

Անժելա Մարկոսյան

Python/Django Developer