ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում «Business Development Group»-ը համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է սկսնակ և միջին մակարդակների «UI/UX» ծրագրավորման դասընթացներ

Դասընթացի նպատակը

«Business Development Group»-ը համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է 150 մասնակցի համար նախատեսված մեկ ու կես ամիս տևողությամբ սկսնակ (100 մասնկից) և եռամսյա միջին (50 մասնակից) մակարդակների «UI/UX» ծրագրավորման դասընթացներ, որը հնարավորություն կտա․

Սկսնակ մակարդակի ուսանողներին՝

 • ծանոթանալ UI-ին (User Interface, Օգտատիրոջ ինթերֆեյս) և UX-ին (User Experience, Օգտատիրոջ փորձ), դրանց գործիքներին,
 • գիտելիքներ ստանալ գրատպություն (Typography), գույնի ու գույնի կառուցվածքի վերաբերյալ,
 • սովորել մասնագիտական հարթակների ճիշտ գործածությունը
 • սովորել օգտագործել Behance դիզայներների հարթակը, Linkedin պրոֆեսիոնալ հարթակը, ունենալ մրցունակ պորտֆոլիո և կենսագրական (Resume)

Միջին մակարդակի ուսանողներին՝

 • ամրապնդել և խորացնել մասնագիտական գիտելիքները
 • տիրապետել UX դիզայնի առանձնահատկություններին, հետազոտությանը, անհրաժեշտ անալիտիկայի հավաքագրմանը (User Research and Analysis), օգտատիրոջ հավաքական կերպարի ստեղծման (User Personas) հմտություններին։
 • սովորել կայքի քարտեզը, դրա տեսակները (Site map), ինֆորմացիայի դասկարգման մոտեցումները (Information Architecture)։
 • ձեռք բերել գիտելիքներ UX հոգեբանության, էսքիզի (Wireframing), UI Pattern-ի, Gestalt կանոնների, պատկերակների (Iconography) նախագծման, PPI, DPI էկրանի խտությունների տարբերության, չափման միավորների մասին,
 • աշխատել UI frameworks-ի հետ

ինչ պետք է իմանալ

«Business Development Group»-ն իր գործունեությունն է ծավալում՝ սկսած 2009 թվականից, և այդ պահից սկսած իր ներդրումն ունի կրթության ոլորտում՝ մարդկանց առավել ուժեղ ու մրցունակ դարձնելով աշխատաշուկայում։ Մենք անց ենք կացնում մասնագիտական դասընթացներ ուսանողների, աշխատակիցների և գործատուների համար՝ ամրապնդելով նրանց գիտելիքները և ապահովելով նոր հմտություններ։

Մեր ընկերության գոյության ընթացքում անց ենք կացրել ավելի քան 400 դասընթաց ծրագրավորման, մենեջմենթի, մարդկային ռեսուրսների, մարքեթինգի, դիզայնի և այլ ոլորտներում։

Մեր դասընթացները հաջողությամբ ավարտում և առաջատար ընկերություններում աշխատանքի են անցնում տարեկան միջինում 2400 ուսանող։

Մեր գործունեության ընթացքում դասընթացներն հիմնականում անց ենք կացրել առկա ուսուցման տարբերակով՝ հատուկ դասընթացների համար ստեղծված, կահավորված և տեխնիկապես հագեցած լսարաններում։

Այդուհանդերձ, ունեցել ենք դասընթացներ, թրեյնինգներ, որոնք եղել են առցանց կամ հիբրիդային տարբերակով՝ հեռավար և առկա։

Նոր կորոնավիրուսի նետած մարտահրավերն ընդունելով՝ մենք շարունակեցինք մեր բնականոն դասընթացները հեռավար տարբերակով՝ կիրառելով բազմաթիվ հարթակներ, փորձելով տարբեր մոտեցումներ և մեթոդաբանություն։

Հիմա, երբ ունենք ավելի քան երկու ամսվա ինտենսիվ փորձ, վստահորեն կարող ենք ասել, որ հաջողում ենք նաև հեռավար ուսուցման մեջ, քանի որ դասընթացներն անց ենք կացնում նույն հաճախականությամբ, ինչ առաջ էր, ունենք ուսանողների ավելի լայն աշխարհագրություն և նրանց բարձր գոհունակություն, ինչը փաստում է մեր հաջողությունը։

Տարիների գործունեության ընթացքում մենք ձեռք ենք բերել բազմաթիվ գործընկերային կապեր ինչպես մասնավոր, այնպես էլ պետական հատվածում։ Մեր համագործակցությունները տարբեր ոլորտների հետ են և տարբեր ուղղությամբ՝ ներառելով ինչպես աշխատակիցների վերապատրաստում, այնպես էլ ընկերությունների առաջատար մասնագետների ներգրավում որպես դասախոս։

Դասընթացների ավարտից հետո 3 ամսվա ընթացքում աշխատանքի է անցնում շրջանավարտների միջինում 32%-ը, իսկ դասընթացին հաջորդող 6 ամիսների ընթացքում՝ հասնում 38%-ի։ Նշենք նաև, որ մեզ մոտ դասընթացների են մասնակցում գործող մասնագետներ՝ վերաորակավորվելու, գիտելիքները խորացնելու և նմանօրինակ այլ նպատակներով, ովքեր իրենց առաջ չեն դնում աշխատանք գտնելու խնդիր։

Ծրագրին կարող են մասնակցել ՀՀ-ում և Արցախի Հանրապետությունում բնակվող ՀՀ և ԱՀ քաղաքացիները (Երևանից` 18, իսկ ՀՀ մարզերից և Արցախի Հանրապետությունից` 16 տարին լրացած անձինք) ովքեր կանցնեն դասընթացի ընդունելության կարգը և կհամապատասխանեն ծրագրի նպատակին:

Ծրագրի թիրախային խմբերն են՝

 • Ուսանողները
 • Կորոնավիրուսի (Covid-19) հետևանքով խոցելի խմբերի (տուրիզմ, սպասարկման և ծառայությունների մատուցման ոլորտ և այլն) մասնակիցները
 • ԲՏ ոլորտի սկսնակները
 • ԲՏ ոլորտում աշխատող մասնագետները
 • Ցանկացած անձ, ով ցանկանում է ստանալ ԲՏ ոլորտում բազային և նեղ մասնագիտացված տեխնիկական կրթություն

Դասընթացին մասնակցելու համար դիմորդը պետք է ունենա անհրաժեշտ նվազագույն գիտելիքներ և հմտություններ՝

Սկսնակ մակարդակի դեպքում`

 • Անգլերենի բազային գիտելիքներ
 • Ընդհանուր պատկերացումներ մասնագիտության վերաբերյալ
 • Համակարգչից օգտվելու հմտություններ
 • Համացանցով աշխատելու հմտություններ
 • Զարգացած տրամաբանություն

Դիմորդների նախնական գնահատումն իրականացվելու է առցանց թեստի միջոցով։ Ընդունելության առցանց թեստը բաղկացած կլինի 15 հարցից (հայերեն և անգլերեն լեզուներով 8 տրամաբանական հարցեր և 7անգլերենի գիտելիքների ստուգման հարցեր): Նախապատվությունը տրվելու է 60%-ից բարձր միավոր հավաքած ուսանողներին։

Միջին մակարդակի դեպքում`

 • բազային գիտելիքներ մասնագիտության վերաբերյալ
 • անգլերենի միջին մակարդակի իմացություն

Մինչ դասընթացի մեկնարկը առցանց թեստի միջոցով կիրականացվի դիմորդների գիտելիքների գնահատում։

Սկսնակ մակարդակ

Դիմորդների նախնական գնահատումն իրականացվելու է առցանց թեստի միջոցով։ Ընդունելության առցանց թեստը բաղկացած կլինի 15 հարցից (հայերեն և անգլերեն լեզուներով տրամաբանական հարցեր, UI/UX-ի բազային գիտելիքների վերաբերյալ հարցեր): Նախապատվությունը տրվելու է 60%-ից բարձր միավոր հավաքած ուսանողներին

*Տեղեկացնում ենք, որ դասընթացի մասնակիցների քանակի սահամանափակ լինելու պատճառով, կարող է առաջանալ մրցակցություն, որի արդյունքում նախապատվությունը կտրվի ընդունելության ընթացակարգում առավելագույնս բարձր միավորներ հավաքած դիմորդներին:

Դասընթացները իրականացվում են համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը, որը կախված կլինի ընդունելության քննության արդյունքներից (սանդղակը տե՛ս այստեղ)

Քննության արդյունքների հիման վրա կսահմանվի դասընթացի վճարի այն մասը, որը պետք է կատարի դասընթացի մասնակիցը։ Դասընթացին մասնակցելու համար դիմորդը պետք է դասընթացի մեկնարկից առաջ կատարի վճարումը։

Դասընթացի վճար

 • Սկսնակ մակարդակի դեպքում 69.000 ՀՀ դրամ
 • Միջին մակարդակի դեպքում 110.000 ՀՀ դրամ

Օրինակ եթե սկսնակ դասընթացի մասնակցության քննությունից ունեք 76%-ից բարձր արդյունք և

 • եթե Դուք Երևանից եք, Ձեր դասընթացի 80%-ը (55,200 ՀՀ դրամ) կվճարի ԲՏԱ նախարարությունը, իսկ 20%-ը (13,800 ՀՀ դրամ) կվճարեք Դուք
 • եթե Դուք մարզից եք, Ձեր դասընթացի 90%-ը (62,100 ՀՀ դրամ) կվճարի ԲՏԱ նախարարությունը, իսկ 10%-ը (6,900 ՀՀ դրամ) կվճարեք Դուք

«UI/UX» ծրագրավորման դասընթացը իրականացվելու է շաբաթական 2 անգամ (յուրաքանչյուրը 2,5 ժամ տևողությամբ): Խումբը կազմված է լինելու է 15-20 ուսանողից։

Սկսնակ մակարդակի դասընթացը բաղկացած է 13 դասից՝ տեսական և գործնական մասերից, նախագծերի իրականացումից։

 • Տեսական մասում նախատեսվում է ուսանողներին փոխանցել ամբողջական գիտելիքներ User Experience-ի (UX)՝ Օգտատիրոջ փորձի և User Interface-ի (UI)՝ Օգտատիրոջ ինթերֆեյսի, դրանց տարբերությունների ու կիրառությունների վերաբերյալ։ Ուսանողները ծանոթանում են UI-ին՝ Adobe XD գործիքին, Էսքիզին (Wireframing), UI Pattern-ին և դրա բաղադրիչներին, գրատպությանը (Typography) և UI mockup-ին, գույնին, գունային կառուցվածքին, Adobe illustrator-ին, Icons-ին, Adobe Photoshop-ին, PPI, DPI խտությունների տարբերությանը, չափման միավորներին, սովորում են Responsive UI Design-ին (Desktop/Tablet/Mobile), սովորում ստեղծել UI Փաթեթ։
 • Գործնական մասում լինելու են առաջադրանքներ, և ուսանողները հմտանում են Adоbe-XD-ով նախագծի թեմայի ընտրության և էսքիզի ձևավորման մեջ, ընտրում են նախագծի համար գույն, պատկերակներ։Ուսանողները ծանոթանում են մասնագիտական հարթակներին՝ Behance, Linkedin, սովորում ստեղծել մրցունակ պորտֆոլիո և կենսագրական։
 • Նախագծի վրա աշխատանքը ենթադրում է Adibe-XD գործիքներին ծանոթանալուց հետո թեմայի և պրոյեկտի ընտրություն, էսքիզի (wireframe) մշակում, Mockup փուլի պատրաստում, UI փաթեթի՝ UI Kit-ի մշակում։

Միջին մակարդակի դասընթացը բաղկացած է 19 դասից՝ տեսական և գործնական մասերից, նախագծերի իրականացումից։

 • Տեսական մասում ուսանողները խորքային գիտելիքներ են ստանում UX-ում հետազոտությունների վերաբերյալ, ծանոթանում են ինֆորմացիայի ճիշտ օգտագործմանը (Information Architecture), օգտատիրոջ հավաքական կերպարի ստեղծման նրբություններին, Whimsical դիզայն գործիքին, սովորում են մշակել կայքի քարտեզ, տեղաշարժի մենյուներ։ Ներկայացվում են UX հոգեբանկություն և UX գործիքներ (Balsamiq, Wireframe CC), Էսքիզ (Wireframing), UI գործիք Figma, Atomic Design մեթոդ, UI Pattern ու դրա բաղադրիչները։ Ուսանողները ծանոթանում են UI mockup-ին, UI տեսակներին ու տիպերին, գույնին, գունային կառուցվածքին, պատկերակներին (Iconography), էկրանի խտություններին։ Ուսանողները ձեռք են բերում HTML, CSS, JS, React.js, Angular.js UI միջավայրերի վերաբերյալ։
 • Գործնական մասում ուսանողներն ընտրում են նախագխի թեմա՝ բիզնես/ կրթական կայք կամ E-commerce տեսակի կայք։ Տեսական բլոկի բոլոր գիտելիքները կիրառվում են գործնականորեն, ընթացքում ստուգում ու թեստավորում են ուսանողների նախագծերը։ Սովորում են մշակել նախագծերի Desktop/Tablet/Mobile տարբերակներ, UI փաթեթ։
 • Նախագծի վրա ուսանողներն աշխատում են ողջ դասընթացի ժամանակ՝ ընտրելով նշված թեմաներից մեկը՝ որպես անհատական նախագիծ՝ բիզնես/ կրթական կայք կամ E-commerce տեսակի կայք։ Ընթացքում ձեռք բերված նոր գիտելիքները կիրառվում են անհատական նախագծի վրա, ուսանողներն ավելացնում են կայքի քարտեզ, տեղաշարժման մենյու, կիրառում են Whimsical, Balsamiq, Wireframe CC գործիքները, դրանց հնարավորությունները:

Դասընթացները իրականացվելու են առցանց (online) եղանակով՝ լիցենզավորված «Zoom» ծրագրային ապահովման միջոցով:

Ինքնուրույն աշխատանքի ստուգման համար օգտագործվելու են Typeform և Google Forms համակարգը, որոնք թույլ է տալիս ավտոմատ ստուգել և գնահատել լուծված խնդիրները։

Հայտնում ենք, որ դիմորդը կհեռացվի դասընթացից առաջին 2 դասից անընդմեջ բացակայության և ընդհանուր դասընթացի 50%-ից պակաս ներկայության դեպքում, ինչպես նաև արտագրության, խարդախության, արդյունքները կեղծելու դեպքում։

Ծրագրի սկսնակ մակարդակի մասնակիցները մանրամասն կծանոթանան UI-ին (User Interface, Օգտատիրոջ ինթերֆեյս) և UX-ին (User Experience, Օգտատիրոջ փորձ), դրանց գործիքներին, կսովորեն գրատպություն (Typography), գույնի ու գույնի կառուցվածքի վերաբերյալ գիտելիքներ կստանան։ Ուսանողները կիմանան, թե ինչպես օգտագործել Behance դիզայներների հարթակը, Linkedin պրոֆեսիոնալ հարթակը, ինչպես ունենալ մրցունակ պորտֆոլիո և կենսագրական (Resume)։ Ուսանողները կտիրապետեն Adobe illustrator, Adobe Photoshop գործիքներին։

Ծրագրի միջին մակարդակի մասնակիցները կխորացնեն մասնագիտական գիտելիքները։ Նրանք խորապես կտիրապետեն UX դիզայնի առանձնահատկություններին, հետազոտությանը, անհրաժեշտ անալիտիկայի հավաքագրմանը (User Research and Analysis), օգտատիրոջ հավաքական կերպարի ստեղծման (User Personas) հմտություններին։ Ուսանողները կիմանան կայքի քարտեզը, դրա տեսակները (Site map), ինֆորմացիայի դասկարգման մոտեցումները (Information Architecture)։ Նրանք ձեռք կբերեն գիտելիքներ UX հոգեբանության, էսքիզի (Wireframing), UI Pattern-ի, Gestalt կանոնների, պատկերակների (Iconography) նախագծման, PPI, DPI էկրանի խտությունների տարբերության, չափման միավորների մասին, կսովորեն աշխատել UI frameworks-ի հետ։

Ուսումնական ծրագրին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ

Սկսնակ մակարդակ

Միջին մակարդակ

Դասընթացի ավարտին կանցկացվի առցանց քննություն/թեստ, որի արդյունքում կստուգվեն ուսանողների կողմից ձեռք բերված ինչպես տեսական գիտելիքները, այնպես էլ գործնական հմտությունները։ Թեստը դրական կհամարվի 50% և ավել միավորներ ստանալու դեպքում։

Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կտրամադրվի՝

 • գերազանցության սերտիֆիկատ (քննության դրական արդյունքի՝ 80% և ավելի միավորի դեպքում)
 • ավարտական սերտիֆիկատ (քննության դրական արդյունքի՝ 50% և ավելի միավորի դեպքում)
 • մասնակցության տեղեկանք (քննության բացասական արդյունքի՝ 50%-ից ցածր միավորի դեպքում)

Լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած (80% և ավելի արդյունքներ) ուսանողներին ընկերության կողմից տրվելու է վարձավճարի 10%-ի չափով գումարի ետվերադարձ։

 • Լրացնել գրանցման թերթիկը (Դիմորդը հաստատում է իր պատրաստակամությունը անձնական տվյալների վերաբերյալ սուտ, սխալ և/կամ թերի տեղեկատվություն փոխանցելու արդյունքում կազմակերպչի կողմից կրած վնասների փոխհատուցման համար)
 • Հանձնել առցանց թեստ. ստորև հղումներով կարող եք հանձնել փորձնական թեստ՝
  Սկսնակ մակարդակ

  Միջին մակարդակ
 • Ընդունելության թեստից ստացած միավորների հիման վրա կանցկացվի մրցույթ և առավելագույն միավորներ ստացած դիմորդների հետ կապ կհաստատվի և կտրամադրվի հավելյալ տեղեկատվություն դասընթացի մեկնարկի վերաբերյալ:

Պետության կողմից վճարվող դասընթացի գումարի չափ

Դասընթացները իրականցվելու են համաֆինանսավորմաբ։ «UI/UX» դասընթացին մասնակցելու համար անցկացվելու են ընդունելության քննություններ, որի արդյունքում պետությունը կֆինանսավորի ուսանողների կրթությունը հետևյալ սանդղակով

50%-ից ցածր արդյունք
10
30
Երևան
Մարզեր
51%-75% արդյունք
40
60
Երևան
Մարզեր
76%-ից բարձր արդյունք
80
90
Երևան
Մարզեր

մասնակիցների քանակ

100
Սկսնակ
50
Միջին
150
Ընդհանուր

Ընթացակարգ

1

Լրացնել գրանցման թերթիկը

2

Հանձնել առցանց թեստ

3

Ընդունելության թեստի արդյունքների ամփոփումից հետո կապ կհաստատվի մասնակցի հետ

Ծրագրին դիմելու համար
լրացրե՛ք ստորև ներկայացված առցանց գրանցման հայտադիմումը։

Դիմի՛ր հիմա

ՀԱՐՑԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

ԵՐԿ-ՈՒՐԲ | 10:00 - 16:00

դասավանդողներ

Էդուարդ Համբարձումյան

Էդուարդ Համբարձումյան

Sr. Product Designer

Ինեսսա Ազատյան

Ինեսսա Ազատյան

Sr. UI/UX Designer

Մարիամ Մորոզովա

Մարիամ Մորոզովա

Product Designer

Վահագն Քարամյան

Վահագն Քարամյան

Partner Design Team Lead

Սոֆիա Մնացականյան

Սոֆիա Մնացականյան

UX/UI Designer

Հովհաննես Մանուկյան

Հովհաննես Մանուկյան

Tutor

Շուշանիկ Տոնոյան

Շուշանիկ Տոնոյան

Graphic Designer

Սերգեյ Թանթուշյան

Սերգեյ Թանթուշյան

AUA պրոֆեսոր