ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում «Business Development Group»-ը համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է «UI/UX ուղղության II մակարդակի (Intermediate)» դասընթաց

Դասընթացի նպատակը

Business Development Group-ը համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է 170 մասնակիցների համար նախատեսված «UI/UX ուղղության II մակարդակի (Intermediate)» դասընթաց, որը հնարավորություն կտա ուսանողներին՝

 • ստանալ UI-ի (User Interface, Օգտատիրոջ ինթերֆեյս) և UX-ի (User Experience, Օգտատիրոջ փորձ) վերաբերյալ գիտելիքներ
 • ծանոթանալ Design Thinking-ի մեթոդաբանությանը
 • սովորել ըմբռնել պրոդուկտի տեսլականը UX մասնագետի տեսանկյունից
 • աշխատել Design Thinking-ի փուլերի և պրոցեսների հետ
 • սովորել մշակել UX Strategy, ուսումնասիրել օգտատերերին և user testing-ներ իրականացնել, կառուցել User Journey և User Flow maps
 • ծանոթանալ Android և iOS օպերացիոն համակարգերի և դրանց համար UI/UX դիզայն անելու առանձնահատկություններին

Դասընթացի ավարտին ուսանողներն ունենալու են UX Design-ի և UI Design-ի խորացված գիտելիքներ, կատարված առաջադրանքներ՝ mobile կամ web պրոյեկտներ։

ինչ պետք է իմանալ

Դասընթացն անց է կացնում Business Development Group ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 2009 թվականին և 11 տարուց ավելի է՝ ապահովում է մասնագիտական կրթություն բազմաթիվ ուղղություններով՝ ունենալով մեծ ներդրում Հայաստանի Հանրապետության կրթության ոլորտում։

Ընկերությունն անց է կացնում դասընթացներ ինչպես ուսանողների, այնպես էլ գործող մասնագետների համար՝ օգնելով նրանց զարգացնել գիտելիքները և կուտակել նոր հմտություններ ու փորձ։

Ընկերությունն ունի դասընթացներ ինչպես առկա, այնպես էլ առցանց ձևաչափով՝ տալով կրթություն ուսանողներին ինչպես մայրաքաղաքից, ՀՀ մարզերից և Արցախի Հանրապետությունից, այնպես էլ արտերկրից։

Business Development Group ընկերությունն անց է կացրել ավելի քան 550 դասընթացներ հետևյալ ուղղություններով՝ ծրագրավորում, մարքեթինգ, ֆինանսներ, մենեջմենթ, մարդկային ռեսուրսներ, փափուկ հմտություններ:

Տարեկան այստեղ սովորում են միջինում 3000 ուսանող, որոնցից 30%-ը՝ միջինում 800-900 ուսանող, աշխատանքի է անցնում դասընթացի ավարտին հաջորդող 6 ամիսների ընթացքում:

Տարիների գործունեության ընթացքում ընկերությունը ձեռք է բերել բազմաթիվ գործընկերային կապեր ինչպես մասնավոր, այնպես էլ պետական հատվածում։

Ընկերությունն արդեն ունի դրամաշնորհների իրականացման փորձ՝ 2020 թվականին իրականացվել է երեք ուղղությամբ դասընթացներ՝ ՀՀ ԲՏԱ նախարարության հետ համատեղ։

Դասընթացին կարող են մասնակցել Երևանում` 18 տարեկանը, ՀՀ մարզերում և Արցախի Հանրապետությունում՝ 16 տարեկանը լրացած ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր կանցնեն դասընթացի ընդունելության կարգը և կհամապատասխանեն ծրագրի թիրախային խմբերին:

Ծրագրի թիրախային խմբերն են՝

 • Արցախյան պատերազմների մասնակիցներ (ընդունելության կարգն անցած բոլոր մասնակիցների համար դասընթացները կլինեն անվճար` ուսանողի կողմից վճարվող վարձավճարը կփոխհատուցի հաղթող կազմակերպությունը)
 • կորոնավիրուսի (Covid-19) հետևանքով խոցելի խմբերի (տուրիզմ, սպասարկման և ծառայությունների մատուցման ոլորտ և այլն) մասնակիցներ
 • ուսանողներ
 • ԲՏ ոլորտի սկսնակներ և աշխատող մասնագետներ
 • յուրաքանչյուր անձ, ով ցանկանում է ստանալ ԲՏ ոլորտում բազային և նեղ մասնագիտացված տեխնիկական կրթություն

Դասընթացին մասնակցելու համար դիմորդը պետք է ունենա անհրաժեշտ նվազագույն գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • անգլերենի միջին մակարդակի իմացություն
 • Adobe XD, Wireframe tools, Sitemap գործիքներ
 • պորտֆոլիո և նվազագույնը 1 նախագծի առկայություն (Behance և Dribbble հղումներով)

Մինչ դասընթացի մեկնարկը առցանց թեստի միջոցով կիրականացվի դիմորդների գիտելիքների գնահատում։

Ընդունելության առցանց թեստը բաղկացած կլինի 15 հարցից, որոնք ստուգելու են մասնագիտական բազային գիտելիքները։ Նախապատվությունը տրվելու է 60%-ից բարձր հավաքած մասնակիցներին*:

* Բարձր մրցակցության և մասնակիցների սահմանափակ լինելու պայմաններում՝ դիմորդների գիտելիքների գնահատման համար անց է կացվելու հարցազրույց, որը թույլ է տալու լրացուցիչ ստուգել դիմորդների հմտությունները։

Դասընթացները իրականացվում են համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը, որը կախված կլինի ընդունելության և ավարտական քննությունների արդյունքներից (սանդղակը տե՛ս ստորև)

Դասընթացի վճար՝ 120․000 ՀՀ դրամ

Ընտրության փուլն անցնելուց հետո մասնակիցը վճարում է դասընթացի արժեքի 50%-ը (60,000)՝ անկախ ընդունելության քննության արդյունքից։ Դասընթացի ավարտական քննությունը հանձնելուց հետո կկատարվի դասընթացի արժեքի վերահաշվարկ։

Օրինակ, դասընթացի ընդունելության և ավարտական քննությունների միջինացված միավորը կազմել է 80%, ապա

 • Եթե Դուք Երևանից եք, դասընթացի 70%-ը (84․000 ՀՀ դրամ) կվճարի ԲՏԱ նախարարությունը, իսկ 30%-ը (36․000 ՀՀ դրամ) կվճարեք Դուք։ Դասընթացի ավարտին Business Development Group ընկերությունը կվերադարձնի Ձեզ 30,000 ՀՀ դրամ, այսպիսով Ձեր կողմից վճարվող ուսման վարձը կկազմի 24, 000 ՀՀ դրամ։
 • Եթե Դուք մարզից եք կամ Արցախի Հանրապետությունից, Ձեր դասընթացի համաֆինանսավորման չափը կկազմի 80%-ը (96․000 ՀՀ դրամ) կվճարի ԲՏԱ նախարարությունը, իսկ 20%-ը (24․000 ՀՀ դրամ) կվճարեք Դուք։ Դասընթացի ավարտին Business Development Group ընկերությունը կվերադարձնի Ձեզ 36,000 ՀՀ դրամ, այսպիսով Ձեր կողմից վճարվող ուսման վարձը կկազմի 24, 000 ՀՀ դրամ։

«UI/UX II մակարդակ» դասընթացն իրականացվելու է շաբաթական 2 անգամ (ընդհանուր 21 դաս՝ յուրաքանչյուրը 2,5 ժամ տևողությամբ): Խումբը կազմված է լինելու է մինչև 20 ուսանողից։

Դասընթացը բաղկացած է լինելու տեսական և գործնական մասերից՝

 • տեսական մասը կկազմի ընդհանուր դասընթացի 51.8%
 • գործնական մասը կկազմի ընդհանուր դասընթացի 48.2%

Դասընթացները իրականացվելու են առցանց (online) եղանակով՝ լիցենզավորված Zoom հարթակի ծրագրային ապահովման միջոցով:

Ավարտական քննության ստուգման համար օգտագործվելու է Testportal հարթակը, որը թույլ է տալիս ավտոմատ ստուգել և գնահատել լուծված խնդիրները։

Հայտնում ենք, որ դիմորդը կհեռացվի հետևյալ պայմանների դեպքում։

 • Երեք անգամ անընդմեջ անհարգելի պատճառով կամ առանց զգուշացումների տնային աշխատանք չկատարող ուսանողները
 • Երեք դաս անընդմեջ անհարգելի պատճառով կամ առանց զգուշացումների բացակայող ուսանողները

Դասընթացի մասնակիցներ հնարավորություն կունենան մանրամասն ծանոթանալու

 • Design Thinking-ի մեթոդաբանություն
 • UX Strategy, UX Research, User Testings
 • User Journey vs User Flow
 • UX հոգեբանություն
 • Website wireframe, Mobile application wireframe, UX tools
 • UI mockup և UI style
 • Դիզայնի լեզուներ
 • Գույների թեորիա
 • Աշխատանք կոնտենտի հետ
 • Android, iOS և Web
 • Ադապտիվ դիզայն
 • Desktop, tablet, mobile էկրանների ստեղծում
 • Անիմացիաներ
 • UI KIt
 • HTML, CSS, JS բազային գիտելիքներ, React js. library և Angular.js framework
 • Ռեզյումեի և պորտֆոլիոյի ստեղծում

Ուսումնական ծրագրին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

Դասընթացի ավարտին կանցկացվի առցանց քննություն/թեստ/նախագիծ, որի արդյունքում կստուգվեն ուսանողների կողմից ձեռք բերված ինչպես տեսական գիտելիքները, այնպես էլ գործնական հմտությունները։

Ուսանողի վերջնական գնահատականը ձևավորվում է երեք բաղադրիչների հիման վրա՝ դասապրոցեսի ակտիվություն (20%), տնային հանձնարարությունների կատարում (30%), ավարտական քննություն (50%)։

Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կտրամադրվի՝

 • գերազանցության սերտիֆիկատ (ամփոփիչ գնահատականի 85% և ավելի միավորի դեպքում)
 • ավարտական սերտիֆիկատ (ամփոփիչ գնահատականի 50-84% միավորի դեպքում)
 • մասնակցության տեղեկանք (ամփոփիչ գնահատականի 49% և ցածր միավորի դեպքում)

Ավարտական քննության արդյունքում 85% և ավել միավոր հավաքած ուսանողների ինքնակենսագրականները կներկայացվեն գործընկեր կազմակերպություններում հնարավոր թափուր աշխատատեղերի համար:

Գիտելիքների ստուգման համար կարող եք հանձնել թեստի փորձնական տարբերակը, որի միջոցով կարող եք ծանոթանալ խնդիրների տեսակներին և բարդությանը։

Հանձնել փորձնական թեստ՝ հղում

*Տեղեկացնում ենք, որ փորձնական թեստը գիտելիքների ստուգման համար է, իսկ դասընթացին դիմելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել հետևյալ հղումով

Պետության կողմից վճարվող դասընթացի գումարի չափ

«UI/UX ուղղության II մակարդակի (Intermediate) դասընթացը» իրականացվելու է համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը՝ հիմք ընդունելով մասնակցի ընդունելության և ավարտական քննությունների միջինացված միավորը: Համաֆինանսավորման չափը կորոշվի հետևյալ սանդղակով

*Արցախյան պատերազմների մասնակիցների համար, ովքեր կհաղթահարեն ընդունելության կարգը դասընթացները կլինեն անվճար՝ ուսանողի կողմից վճարվող վարձավճարը կփոխհատուցի դասընթացն իրականացնող կազմակերպությունը:

50%-ից ցածր արդյունք
30
40
Երևան
Մարզեր և ԱՀ
51%-75% արդյունք
50
60
Երևան
Մարզեր և ԱՀ
76%-ից բարձր արդյունք
70
80
Երևան
Մարզեր և ԱՀ

մասնակիցների քանակ

170
Միջին

Ընթացակարգ

1

Լրացնել գրանցման թերթիկը

2

Հանձնել առցանց թեստ

3

Ընդունելության թեստի արդյունքների ամփոփումից հետո կապ կհաստատվի մասնակցի հետ

Ծրագրին դիմելու համար լրացրե՛ք առցանց գրանցման թերթիկը:

Դիմի՛ր հիմա

ՀԱՐՑԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

ԵՐԿ-ՈՒՐԲ | 10:00 - 19:00

դասավանդողներ

Մարիամ Մորոզովա

Մարիամ Մորոզովա

Product Designer

Վահագն Քարամյան

Վահագն Քարամյան

Partner Design Team Lead

Սոֆիա Մնացականյան

Սոֆիա Մնացականյան

UX/UI Designer

Հայկ Գրիգորյան

Հայկ Գրիգորյան

Senior Product Designer

Անահիտ Խալաթյան

Անահիտ Խալաթյան

User Experience Designer

Մարիամ Պողոսյան

Մարիամ Պողոսյան

Senior Product Designer