Ծրագրի Մասին

«Մասնագետների պատրաստման ԲՈՒՀ-մասնավոր հատված համագործակցություն» ծրագիր

Ծրագիրը ստեղծվել է ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից՝ ոլորտի շուկայի և ուսումնական հաստատությունների կրթական ծրագրերի ուսումնասիրությունների, ինչպես նաև, ներկայումս պահանջարկ ունեցող և ապագայում հնարավոր զարգացում ակնկալող մասնագիտությունների վերհանման հիման վրա: Սահմանվել են հետևյալ հիմնախնդիրները․

 • Բարձր տեխնոլոգիաների արագ զարգացող ոլորտի շուկայում առկա են բազմաթիվ սկսնակ և միջին մակարդակի մասնագետների պահանջարկ, միևնույն ժամանակ՝ ոլորտային կազմակերպությունների անընդհատ աճող թափուր աշխատողների և որակյալ մասնագետների պահանջարկ
 • Համավարակի հետևանքով բազմաթիվ ոլորտներ կտրուկ անցում են կատարում թվայնացման աշխարհ՝ արդյունքում շատ աշխատողներ համապատասխան գիտելիքներ չունենալու և գործիքներին չտիրապետելու հետևանքով մնում են առանց աշխատանքի:

Ծրագրի նպատակը

Մասնագետների պատրաստման ԲՈՒՀ-մասնավոր հատված համագործակցություն» ծրագրի իրականացման հիմնական նպատակն է աջակցել Հայաստանում գիտելիքահեն առաջադեմ հասարակության և զարգացած ու համաշխարհային ճանաչում ունեցող բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի կայացմանը: Առաջադրված խնդրի լուծման նպատակով սույն ծրագրով նախատեսվում է․

 • Ուսումնասիրելով տեխնոլոգիական ոլորտում մասնագետների պահանջարկը՝ մշակել կադրերի վերապատրաստման համապատասխան ծրագրեր, իրականացնել դասընթացներ, ինչպես նաև աջակցել, որպես փորձնակ, աշխատաշուկա մուտք գործելու գործընթացում:
 • Նպաստել Հայաստանում և Արցախի Հանրապետությունում ԲՈՒՀ-մասնավոր հատված համագործակցությանը՝ արդյունքում, աջակցելով Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիական և տեղեկատվական հասարակության կայացմանը, ինչպես նաև Հայաստանի, որպես գիտելիքահեն տնտեսություն, առաջատար դիրքի ձևավորմանը՝ թե տարածաշրջանում և թե աշխարհում:
 • Երևանում, ՀՀ մարզերում և Արցախի Հանրապետությունում համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետներ կրթելով նպաստել նոր տեխնոլոգիական կենտրոնների/լաբորատորիաների ստեղծմանն ու զարգացմանը, ինչպես նաև արդեն իսկ գոյություն ունեցող կենտրոնների արդյունավետ գործունեության ապահովմանը՝ ներգրավելով տեխնոլոգիական հմտություններով բավարար քանակությամբ մասնագետներ:
 • Ապակենտրոնացնելով բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում վերապատրաստված մասնագետների խտացումը մայրաքաղաքում` նպաստել Երևանի ու մարզերի միջև առկա սոցիալ-տնտեսական անհամամասնությունների կրճատմանը:

Ծրագրի իրականացում

Ծրագիրը իր նպատակին հասնելու համար նախատեսում է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության ողջ տարածքում իրականացնել ոլորտի շուրջ 4500 սկսնակ ու միջին մակարդակի մասնագետների ուսուցման և վերապատրաստման համար նախատեսված առցանց դասընթացներ, ինչպես նաև 200 սկսնակ՝ նախնական գիտելիքներ և հմտություններ ունեցող մասնագետներին հնարավորություն ընձեռնել գործնական պրակտիկա անցնել և արդյունքում աշխատանք գտնել տեխնոլոգիական ոլորտում, խթանել և աջակցել ընկերությունների կողմից սկսնակ մասնագետների ներգրավմանը և պրակտիկայի ապահովմանը:

Ծրագրի բաղադրիչներ

«Ծրագրավորման հիմունքներ» դասընթացների կազմակերպում

Նախատեսվում է իրականացնել 3 ուղղությամբ Data Science/Analytics, Python և JavaScript ծրագրավորման լեզուների I մակարդակի դասընթացներ:

Դասընթացին կարող են մասնակցել Երևանում` 18 տարեկանը, ՀՀ մարզերում և Արցախի Հանրապետությունում՝ 16 տարեկանը լրացած ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր կանցնեն դասընթացի ընդունելության կարգը և կհամապատասխանեն ծրագրի թիրախային խմբերին:

Դասընթացների ընթացքում մասնակիցները կստանան ծրագրավորման հիմունքների հիմնարար գիտելիքներ։ Ծրագիրը կհանդիսանա ցատկահարթակ հետագա ուսուցումը շարունակելու և/կամ որպես սկսնակ իրենց ուժերը փորձելու ԲՏ ոլորտի ընկերություններում ներգրավվելու համար։

Ուսուցման ավարտին մասնակիցները կտիրապետեն ծրագրավորման հիմունքներին, կզարգացնեն տրամաբանությունը և կկարողանան անել իրենց առաջին քայլերը ծրագրավորման ոլորտում։

Թիրախավորված հեռավար ուսուցման կազմակերպում

Նախատեսվում է իրականացնել ոլորտի միջին մակարդակի հեռավար դասընթացներ՝ որի արդյունքում բազային գիտելիքներ ունեցող մասնագետները հնարավորություն կստանան զարգացնել իրենց ստացած գիտելիքները, ինչը կխթանի նրանց մուտքը բարձր տեխնոլոգիաների աշխատաշուկա, իսկ 2020 թվականի «Մասնագետների պատրաստման Բուհ-մասնավոր համագործակցություն հատված» ծրագրի մասնակիցներին կապահովվի ուսուցման շարունակականություն:

Դասընթացին կարող են մասնակցել Երևանում` 18 տարեկանը, ՀՀ մարզերում և Արցախի Հանրապետությունում՝ 16 տարեկանը լրացած ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր կանցնեն դասընթացի ընդունելության կարգը և կհամապատասխանեն ծրագրի թիրախային խմբերին:

Ծրագրի թիրախային խմբերն են՝

 • Արցախյան պատերազմների մասնակիցներ (ընդունելության կարգն անցած բոլոր մասնակիցների համար դասընթացները կլինեն անվճար` ուսանողի կողմից վճարվող վարձավճարը կփոխհատուցի հաղթող կազմակերպությունը)
 • կորոնավիրուսի (Covid-19) հետևանքով խոցելի խմբերի (տուրիզմ, սպասարկման և ծառայությունների մատուցման ոլորտ և այլն) մասնակիցներ
 • ուսանողներ
 • ԲՏ ոլորտի սկսնակներ և աշխատող մասնագետներ
 • յուրաքանչյուր անձ, ով ցանկանում է ստանալ ԲՏ ոլորտում բազային և նեղ մասնագիտացված տեխնիկական կրթություն

Դասընթացները իրականացվելու են համաֆինանսավորմամբ․ Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը, հիմք ընդունելով մասնակցի ընդունելության և ավարտական քննությունների միջինացված միավորը: (Երևան՝ դասընթացի արժեքի 30%-70%, ՀՀ մարզեր և ԱՀ՝ դասընթացի արժեքի 40%-80%)

«Փորձնակների գործնական պրակտիկա» պիլոտային նախագիծ

Ծրագրի նպատակն է Կորոնավիրուսի (COVID-19) հետևանքով ստեղծված իրավիճակում բարձր տեխնոլոգիական կազմակերպություններին ընձեռնել հնարավորություն հավելյալ անձնակազմ ներգրավելու, իսկ սկսնակ մասնագետներին, ովքեր ունեն բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի նախնական գիտելիքներ և հմտություններ ընձեռնել հնարավորություն գործնական պրակտիկա ձեռք բերել բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում:

«Փորձնակների գործնական պրակտիկա» պիլոտային նախագծի շրջանակներում շուրջ 100 փորձնակի հնարավորւթյուն է ընձեռվում անցնել գործնական պրակտիկա առաջատար տեխնոլոգիական կազմակերպություններում, իսկ հետագայում շուրջ 50-ը տվյալ կազմակերպություններում կանցնեն աշխատանքի:

Փորձնակները հնարավորություն կունենան կիրառել իրենց գիտելիքները գործնականում, ներգրավվել և աշխատել կազմակերպություններում՝ ձեռք բերելով մասնագիտական գիտելիքներ և ոլորտային հմտություններ:

Պետությունը յուրաքանչյուր փորձնակի հաշվարկով կազմակերպությանը սույն Ծրագրի շրջանակներում տրամադրում է գումար՝ ամսական Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն աշխատավարձի չափով` ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկերը:

Գործնական պրակտիկայի ավարտին կազմակերպությունները պարտավորվում են ապահովել ծրագրին մասնակցած փորձնակներից առնվազն 50%-ին առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային պայմանագրով՝ առնվազն 150,000 ՀՀ դրամ աշխատավարձով (ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկերը):

Ծրագրին կարող են մասնակցել 18 տարեկանը լրացած ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր կանցնեն կազմակերպության կողմից հաստատված ընդունելության ընթացակարգը և կհամապատասխանեն կազմակերպության ընտրության չափանիշներին:

Ծրագրին կարող են մասնակցել՝

 • Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի սկսնակներ․
 • ՀՀ ԲՏԱ նախարարության կողմից կազմակերպած 2020 թվականի «Մասնագետների պատրաստման ԲՈՒՀ-մասնավոր հատված համագործակցություն» ծրագրի շրջանավարտները։

Յուրաքանչյուր փորձնակի համար գործնական պրակտիկայի ընդհանուր տևողությունը սահմանվում է 6 ամիս։