Ծրագրի Մասին

«Մասնագետների պատրաստման ԲՈՒՀ-մասնավոր հատված համագործակցություն» ծրագիր

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, համագործակցելով ոլորտում առկա մասնագիտական կազմակերպությունների հետ, առանձնացրել է երկրում ռազմավարական կարևորություն ունեցող ուղղություններ, որոնց վերաբերյալ համապարփակ գիտելիքներ ուսուցանելով՝ հնարավորություն կստեղծվի պատրաստել պահանջված մասնագետներ՝ զարգացնելով տեխնոլոգիական արդյունաբերությունը:

Ծրագրի իրականացման արդյունքում կձևավորվեն բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում զարգացած և մրցունակ մասնագետներ, ինչպես նաև վերամասնագիտացված մասնագետները հնարավորություն կունենան մուտք գործել տեխնոլոգիական ոլորտ՝ ապահովելով արագ արձագանք ոլորտի արդի պահանջներին:

Ծրագիրն իր նպատակներին հասնելու համար նախատեսում է Հանրապետության ողջ տարածքում իրականացնել ոլորտի շուրջ 1000 միջին և բարձր մակարդակի մասնագետների ուսուցման և վերապատրաստման համար նախատեսված լսարանային դասընթացներ՝ ընդգրկելով մայրաքաղաք Երևանը և ՀՀ մարզերը: Վերոնշյալ մասնագետները ուսումնառության ընթացքում հնարավորություն կունենան նաև գործնական պրակտիկա անցնել ԲՏ ոլորտի առաջատար կազմակերպություններում՝ կիրառելով դասընթացի ժամանակ ստացած գիտելիքներն ու հմտությունները:

Դասընթացներն իրականացվելու են համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը, հիմք ընդունելով մասնակցի ավարտական քննության միավորը՝ (Երևան՝ դասընթացի արժեքի 30%-70%, ՀՀ մարզեր և ԱՀ՝ դասընթացի արժեքի 40%-80%):

Ծրագրի թիրախային խմբերն են՝

. ԲՏ ոլորտի աշխատող մասնագետները,

. Արցախյան պատերազմների մասնակիցները (ընդունելության կարգն անցած բոլոր մասնակիցների համար բոլոր բաղադրիչների դասընթացները կլինեն անվճար),

. Ցանկացած անձ, ով կտիրապետի ծրագրի մասնակցության համար անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքներին:

Ծրագրի նպատակը

Ծրագրի իրականացման հիմնական նպատակն է աջակցել Հայաստանում տեղեկատվական և գիտելիքի վրա հիմնված առաջադեմ հասարակության և զարգացած ու համաշխարհային ճանաչում ունեցող բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի կայացմանը:

Վերոնշյալ խնդիրների լուծման նպատակով մշակվել է «Մասնագետների պատրաստման ԲՈՒՀ մասնավոր հատված համագործակցություն» ծրագիրը: Սույն ծրագրով նախատեսվում է.

1) Ուսումնասիրել տեխնոլոգիական ոլորտում մասնագետների վերապատրաստման կարիքները, մշակել կադրերի վերապատրաստման համապատասխան ծրագրեր և իրականացնել վերապատրաստման դասընթացներ:

2) Նպաստել Հայաստանում ԲՈՒՀ-մասնավոր հատված համագործակցությանը: Արդյունքում նախատեսվում է աջակցել Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր տեխնոլոգիական և տեղեկատվական հանրության կայացմանը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության գիտելիքահեն տնտեսության առաջատար դիրքի ձևավորմանը թե տարածաշրջանում և թե աշխարհում:

3) Երևանում և ՀՀ մարզերում համապատասխան որակներով մասնագետներ կրթելը կնպաստի նոր տեխնոլոգիական կենտրոնների/լաբորատորիաների ստեղծմանն ու զարգացմանը, ինչպես նաև արդեն իսկ գոյություն ունեցող կենտրոնների արդյունավետ գործունեության ապահովմանը՝ ներգրավելով բավարար տեխնոլոգիական և մարդկային ռեսուրսներ:

4) Ապակենտրոնացնել ԲՏ ոլորտում վերապատրաստված մասնագետների խտացումը մայրաքաղաքում` նպաստելով Երևանի ու մարզերի միջև առկա սոցիալ-տնտեսական անհամամասնությունների կրճատմանը:

5) 3-6 ամիս պահանջող ինտենսիվ դասընթացների միջոցով պատրաստել ԲՏ ոլորտի շուրջ 1000 մասնագետներ մասնագիտական պատրաստվածության տեսանկյունից ամենաբարդ պահանջները ներկայացնող և խիստ արդիական ուղղություններով՝

  • Ինժեներություն (Տպասալիկների արտադրություն)
  • Կիբեռանվտանգություն
  • Արհեստական բանականություն (AI/ Machine Learning)
  • Բլոքչեյն (Block chain)
  • Տեխնոլոգիական ձեռներեցություն (Technological entrepreneurship)